Széchenyi 2020 - EFOP-3.1.8-17-2017-00142

Iskolaközi szemléletformáló program megvalósítása a Bátyai Általános Iskolában

Kedvezményezett neve Bajai Tankerületi Központ
Projekt azonosító száma EFOP-3.1.8-17-2017-00142
Projekt címe Iskolaközi szemléletformáló program megvalósítása a Bátyai Általános Iskolában
A szerződött támogatás mértéke (%) 100%
A projekt tartalmának bemutatása

A projekt célja a felzárkóztatás és a különböző társadalmi hátterű tanulók közötti kapcsolat létrehozásának elősegítése, a tudásmegosztás által a tanulói motiváció növelése, a társadalmi szerepvállalás fontosságának megismerése és megismertetése különböző iskolaközi találkozók és programok segítségével.

A projekt az országhatáron belüli és a Kárpát-medencén belüli, valamint nemzetközi testvériskolai kapcsolatok megvalósításán keresztül járul hozzá a tanulók szociális-, életviteli kompetenciájának fejlesztéséhez, a tudás- és ismeretanyaguk bővítéséhez. A pályázat teljes egésze hozzájárul az egyenlő bánásmód érvényesüléséhez, az oktatási egyenlőtlenségek mérsékléséhez, az előítéletek lebontásához, illetve a deszegregációhoz egyaránt. A program segíti az integrációt, ezáltal a hátrányos helyzetű gyermekek elszigeteltsége tovább csökkenhet.

A pályázatban résztvevő intézmények:

Bátyai Általános Iskola

Zámolyi Csanádi Imre Általános Iskola

Scoala Gimnaziala Arany János (Románia)

A pályázat során megvalósuló programelemek:

- egészséges életmód témakör feldolgozása

- nyelvi kompetencia fejlesztése

- tantárgyi fejlesztés

- tanulók és pedagógusok személyes találkozója

- 3 részes előadássorozat megtartása

- játékos foglalkozások

- tanulmányi és kulturális események

- nyári táborozás

A program megvalósításába 50 tanuló és 2 szülő kerül bevonásra.


A projekt megkezdésének dátuma
2018. február 1.
A projekt tervezett befejezési dátuma 2020. január 31.
Igényelt bruttó összeg 20 000 000 Ft

Menü

Navigáció