Széchenyi 2020 - EFOP-3.1-6-16-2017-00008

Publikálva: 2019. január 8.

EFOP-3.1.6-16-2017-00008

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ


A békési Dr. Ilyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium esélyteremtő szerepének erősítése

 A projekt címe: A békési Dr. Ilyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium esélyteremtő szerepének erősítése

 A kedvezményezett neve: Gyulai Tankerületi Központ

 A pályázatban érintett intézmények:

Dr. Ilyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium

A pályázat megvalósítási helyszínei: Dr. Ilyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium

5630 Békés Szánthó Albert utca 8.

A projekt azonosító száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00008

 A szerződött támogatás összege 44 999 999 forint

 

A támogatás mértéke: 100 %

 A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. június 30.

 Projekt céljának bemutatása:

 A projekt célja az integrált nevelési-oktatási formában ellátott SNI, továbbá a beilleszkedési tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztését szolgáló módszerek kialakítása, azok minőségbiztosításának és hozzáférhető tételének támogatása az intézmény támogató szerepének erősítése.

 A projekt konkrét célja a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó intézmény szakmai fejlesztésének támogatása, a családok kompetenciáinak erősítése, valamint a fogyatékosok elfogadásának növelése, a fogyatékosság társadalmi megítélésének pozitív irányba történő megváltoztatása az integráció fontosságának megerősítése a többségi társadalommal. Fejleszteni kell a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek komplex ellátását, ezen belül kiemelt fontosságú a gyermek szociális és egészségügyi szükségleteinek, valamint köznevelési ellátásának (fejlesztő nevelés-oktatás) személyi, szakmai, módszertani és infrastrukturális feltételeinek fejlesztése.

A projekt illeszkedik az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015-2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről szóló 1653/2015. (IX.14.) Korm. határozatában foglalt intézkedéshez.

A projekt célok eléréséhez az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

-       a helyi problémákra és adottságokra reagáló szakmai módszertani segédanyag fejlesztése mind a szakemberek mind a szülők részére mely a mindennapok hatékony ellátásában kiemelt segítséget jelent,

-     specifikus tanfolyamokon való részvétel, gyógypedagógusaink, gyógypedagógiai asszisztenseink részére:

·         AKK tanfolyam(beszédükben súlyosan akadályozott, valamint beszédképtelen gyermekek fejlesztése)

·         súlyosan- halmozottan fogyatékos emberek életének kísérése

·         hidroterápiás rehabilitációs gimnasztika

-       az ellátott gyermekek -képességeihez, fogyatékosságukhoz mért – fejlesztést támogató felkészítés megvalósítása (kutyaterápia, lovagoltatás gyógymasszírozás hidroterápiás rehabilitációs gimnasztika)

-       infokommunikációs és fejlesztő eszközök beszerzése

-       szülősegítő programok, tájékoztató napok megszervezése és támogatása

-       érzékenyítő programok szervezése és lebonyolítása

A projekt célcsoportja:

-       az intézmény pedagógusai

-       az intézmény tanulói

-       a Békési járás valamennyi 14 év alatti súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke

-       a járás védőnői hálózata

-       a járás családvédelmi szolgálata

-       közvetett célcsoportként a szülők kerülnek bevonásra

A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.

További információ kérhető:

 

Gyulai Tankerületi Központ

5700 Gyula, Ady Endre utca 19.

Telefon: +36 (66) 795-242

E-mail: lvFkxsBNv6ZjZIOGZ3l1bGFAa2suZ292Lmh1


Menü

Navigáció