Sajtóközlemény-EFOP-3.3.7-17-2017-00027 „KREATÍV KÖZÖSSÉGI ISKOLÁK LÉTREHOZÁSA ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI ÉS PROJEKT MÓDSZEREKKEL”

Publikálva: 2019. december 3.

Kedvezményezett neve: Szolnoki Tankerületi Központ
Megvalósítás kezdete: 2017. 11. 01.
A projekt fizikai befejezése: 2019. 11. 01.
Támogatás összege: 75.000.000 Ft
Támogatás mértéke (%): 100 %

                                                                                                                                   

A projekt célja, hogy Szolnok és térsége három iskolája olyan módszertani fejlesztéseket hajtson végre, amely hozzájárul a projektalapú oktatás és az informális tanulási lehetőségek kiszélesítéséhez. Mindezen fejlesztéseket az iskolák kipróbálják, hozzáférhetővé teszik a többi intézmény részére, a tananyagok egységes keretrendszerben elérhetővé válnak a projekt során internetes felületen is. A terjesztés kiemelt eleme a projektnek, ezért a tananyagok hozzáférhetőségét olyan szoftver segítségével biztosítjuk, amely elérhetővé válik bármelyik magyar köznevelési intézmény számára

 

A projekt hozzájárul:

·         az iskolai lemorzsolódás és az iskolaelhagyók számának csökkentéséhez, valamint az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozásához;

·          a minőségi oktatáshoz való hozzáférés elősegítéséhez;

·         a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődéséhez;

·          új szakmai tartalmak, módszertanok kidolgozásához és fejlesztéséhez;

·         az élményalapú tanulási módszerek szélesebb körű alkalmazásához;

·         a tanulói kompetenciák – elsősorban a problémamegoldó gondolkodás, a vállalkozói és a kreatív készségek fejlesztéséhez;

·         az iskolai közösség fejlesztéséhez, a tanulók közötti együttműködések kialakításához;

·         az informális tanuláshoz szükséges terek iskolán belüli kialakításához.

 

A projekt részcéljai:

Az informális, nonformális tanulási programok terjesztésének keretében az óvoda – iskola átmenet, az alsó – felső tagozat, valamint a 6 – 7. osztályos átmenet módszertani támogatása.

 

A közösségi iskola fogalmának kifejlesztése Magyarországon, a közösségi terek segítségével új tanulási lehetőségek elterjesztése

 

A fejlesztésekben a NAT-hoz igazodóan, IKT eszközökkel is támogatott tananyagcsomagok létrehozása, melyek mobil alkalmazásokon, interaktív táblán, valamint számítógépen egyaránt jól használhatóak.

 

A nonformális tanulásban a szülők szerepének növelése

 

A projekt várható eredményei:

·         460 óra időtartamú informális és nonformális tananyag,

·         4500 órában a tananyagok kipróbálása.

·         A programokban a tanulók teljes közösségének részvétele.

·         Együttműködések az átmenet kezelésére az óvoda – iskola között mindhárom iskola tekintetében

·         Keretrendszer, mely a tananyagok kereshetőségét, tematizálását is biztosítja, minden köznevelési intézményünk számára hozzáférhető.

 

 

 


 

 

 

  

 

                                                                                                                     

                      

Menü

Navigáció