Sajtóközlemény - EFOP-3.11.1-17-2017-00013

Publikálva: 2022. március 18.

EFOP-3.11.1-17-2017-00013

Eredményesen zárult az EFOP-3.11.1-17-2017 „Szülő-Suli” Program a Balassagyarmati Tankerületi Központ intézményeiben elnevezésű pályázat.

A Balassagyarmati Tankerületi Központ az EFOP-3.11.1-17-2017-00013 számú pályázat segítségével a tanulók iskolai előmenetelének javítását és a korai lemorzsolódás visszaszorítását tűzte ki célul az iskola-család együttműködésén keresztül.  A projekt a Széchenyi 2020 program részeként 80 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatás segítségével valósult meg, amelybe a Ráday Gedeon Általános Iskola, Tereskei Általános Iskola, Varsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola vett részt.

A fejlesztés eredményeként három iskolában, összesen 105 tanuló és hozzátartozóik, valamint az intézmények pedagógusainak bevonásával az ünnepek köré szervezett Szülő-Suli programokon, tanulmányaikhoz kapcsolódó kirándulásokon az új ismeretek megszerzése élményekhez kapcsolódva valósult meg. Partneri kapcsolatokat építettek ki helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, családsegítőkkel, az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel, a Nógrád Megyei Oktatási Központtal, a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal  nevelés-oktatást segítő szervezetekkel. A 2018. január 1 - 2021. december 31-ig tartó projekt ideje alatt  a szakmai megvalósításban részt vevő intézményekből 36 pedagógus vett részt összesen húsz továbbképzésen. A képzések számukra is új ismereteket, módszereket adtak mindennapi munkájukhoz többek között élménypedagógia és szabadidőszervezés, pályaorientáció, agressziókezelés, a tanulók tudásszintjének, egyéni képességeiknek fejlesztése témakörben. A szakmai megvalósításba bevont három intézmény beépítette a pedagógiai programjába a pályázat keretei között kidolgozott egyéni tanulási utak támogatását segítő módszertant, mely során megvalósítható a lemorzsolódással veszélyeztett tanulók képességeinek felmérése, beazonosítása, majd ezek célzott formálása egyéni fejlesztési tervek mentén, valamint közösségi programokba ágyazva. A célok elérése érdekében a Ráday Gedeon Általános Iskolában és a Tereskei Általános Iskolában két fejlesztő terem felújítására került sor, valamint mindhárom bevont intézményben eszközbeszerzés valósult meg.

Menü

Navigáció