Sajtóközlemény- EFOP-3.1.10-17-2017-00017 „GYERMEKEINK JÖVŐJÉÉRT” PROJEKT

Publikálva: 2019. december 3.

PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓSZÁM: EFOP-3.1.10-17-2017-00017
TÁMOGATÁSI IDŐSZAK: 2017.09.01-2020.05.02.
TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: 30.000.000 FT
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:100%

A projekt célja: Elsősorban a középfokú végzettséget megszerző hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának és arányának növelése, továbbá a felsőoktatásba vezető út megerősítése, mely hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növeléséhez, a felsőfokú, vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának növeléséhez.

 

A projekt a Szolnok Városi Kollégium Bán utcai telephelyén valósul meg,  ahol a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya 38 %. A kollégiumban több szakképző intézmény tanulói tanulnak együtt, jelenleg 640 diák elhelyezésére van lehetőség. A projektbe 25 tanulót von be az intézmény, mellette
8 mentort, valamint legalább 6 fejlesztő pedagógust is alkalmaz. A projekt során állandó mentálhigiénés szakember áll a tanulók és a pedagógusok rendelkezésére.

 

A pályázatban megvalósuló tevékenységek:

- Kialakítjuk a befogadó iskolai környezetet, a hálózati tanulást segítjük. Megerősítjük az intézmények közti kapcsolatokat. A hálózati tanulás erősítése érdekében kapcsolatfelvétel és együttműködés kialakítása a jelen felhívásban nyertes köznevelési intézményekkel, workshopok szervezése.

- A tanulmányi eredmény javítása, kiemelten a továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyak körében (a tanuló egyéni fejlesztési tervében meghatározottak szerinti tantárgyak, az eredmények - legalább negyedévenkénti - felülvizsgálata).

- Mentoráljuk a tanulókat.

- Elvégezzük a bemeneti kompetencia- vagy részképesség-mérést, majd azon alapuló egyéni fejlesztési terveket elkészítjük. Az egyéni fejlesztési tervben meghatározott feladatok mentén az előrehaladás rendszeres értékelése egyéni haladási naplók keretében (a fejlesztésben résztvevő tanulók vonatkozásában).

- Elkészítjük a bemeneti mérés-értékelést.

- Amit tervezünk: alapkészség-fejlesztés, tantárgyi fejlesztés, részképesség, kompetencia-fejlesztés, szükség esetén külső szaktanár bevonásával.

- Csökkentjük az igazolatlan hiányzások számát a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók körében

- A családdal való rendszeres kapcsolattartás, szoros együttműködés kialakítása a szülőkkel a motiváció erősítése, a pozitív jövőkép kialakítása érdekében.

- Támogatjuk a közösség- és kapcsolatépítő tevékenységeket, valamint tanulási motivációt erősítő tevékenységek támogatása

- Közösségépítő és kapcsolatépítést elősegítő tevékenységeket szervezünk diákoknak.

- A szülők bevonása, aktív részvételének ösztönzése, közösségi rendezvények szervezésével a továbbtanulás megtérülő jellegének tudatosítása; a szülők aktív bevonása a gyermekük felsőoktatási intézményének, OKJ-s képzésének választásába.

- A felsőoktatásba való továbbtanulást támogató tevékenységek sikeres érettségi vizsga megszerzését támogató tevékenységek (pedagógiai, szaktárgyi többlettevékenység a kötelező óraszámon felül) felsőoktatási intézmény által szervezett nyílt napon való részvétel.

 

 

- A célcsoport számára a tanulói közösség építését segítő tevékenységeket végzünk.

- Pályaorientációs programokat valósítunk meg.

- Részt veszünk a pedagógusok, mentorok felkészítésén, szupervízióján, rendszeres esetmegbeszéléseken a tanulók fejlesztésében részt vevő mentorok, pedagógusok és szükség szerint szakemberek részvételével.

- A projekt előrehaladásáról szóló szakmai beszámolók közzététele az intézmény internetes oldalán (minimum két alkalommal, egyszer a projekt megvalósítása során, majd a projekt fizikai befejezésekor).

- Nyelvoktatást is biztosítunk.

- A tanulóbarát környezet kialakítása céljából egy szobát rendezünk be babzsákfotelekkel, polcokkal, szőnyeggel, valamint a tantárgyi fejlesztéshez szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzését valósítjuk meg.

Menü

Navigáció