Sajtóközlemény az EFOP-3.2.5-17-2017-00038 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ „MI A PÁLYA?” – PÁLYAORIENTÁCIÓ A SZOLNOKI TANKERÜLETI KÖZPONTBAN PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIÁJÁRÓL

Publikálva: 2019. október 8.

2019.10.02-án Pályaorientációs Kavalkádnak és Projektzáró rendezvénynek adott otthont a Debreceni Egyetem Szolnok Campusa

                                                               

 A Szolnoki Tankerületi Központ a „Mi a pálya?”- Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében felhívás keretében az EFOP-3.2.5-17-2017-00038 azonosító számú c. projektjével 100 millió Ft támogatásban részesült.

A Szolnoki Tankerületi Központ a „Mi a pálya?”- Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében felhívás keretében az EFOP-3.2.5-17-2017-00038 azonosító számú c. projektjével 100 millió Ft támogatásban részesült.

 

A projekt fő célja az iskolák pályaorientációs tevékenységéhez kapcsolódó, a tankerületi központ által felügyelt általános iskolák és gimnáziumok diákjai számára szervezett programok, rendezvények és szolgáltatások megvalósítása volt az iskolákban – kiemelten figyelemmel az MTMI (matematika – természettudományok – műszaki tudományok – informatikai) területekre.

 

A projekt fejlesztő tevékenységei az általános iskolákban az 2-5. évfolyamon és a 6-7. évfolyamon jelentek meg, segítve a tanulók pályaválasztási döntését – pályaorientációs információk, élmények nyújtásával –, melyet a diákok 8. osztályban a középiskola választás során hoznak.


 

A pályaorientációs folyamat során a projekt az alsó tagozatban és az 5. évfolyamon a „Kíváncsiak Klubja„foglalkozásokon élménypedagógiai módszerek segítségével, egyszerű eszközök alkalmazásával segíti az  MTMI területek megismerését. A 6-7. évfolyamokon tanórához kapcsolódó, tanrenden belül megvalósított pályaorientációs tevékenységek és tanórán kívüli önismereti és MTMI tematikájú, a középiskolára felkészítő szakkörökben folytatódik a természettudományos ismeretek felé orientáló munka érdekes kísérletekkel, megfigyelésekkel.  A tanórai pályaorientációs információk kiegészültek a tanulóknak személyes élményt nyújtó vállalatlátogatásokkal és a Szakképzési Centrumok tanműhely-látogatásaival, amelyek során szerzett tapasztalatokkal, megfigyelésekkel betekintést kaptak a munkahelyek világába.

A projektben részt vállaló tanárok munkájukhoz élménypedagógiai és pályaorientációs képzésben részesültek. A tanulók számára robotikai eszközöket szereztünk be.

A projekt élménypedagógiai szakköri foglalkozásai valamint a pályaorientációs látogatások az EGYMI intézmények tanulói számára is biztosítottak voltak.

A Szolnoki Tankerületi Központ négy gimnáziumában informatikai szakkörök valamint fakultációválasztást elősegítő MTMI szakkörök szerveződtek. A 10-11. évfolyamos tanulók a Kutatók Éjszakáján, a Magyar Tudomány Ünnepén, valamint a budapesti EDUCATIO kiállításon szereztek közvetlen élményeket, információkat a továbbtanulási lehetőségekről.

A projekt tevékenységei a pályaválasztási döntésben érintett tanulók teljes körének elérését célozták. A projektben tervezetten 9156 tanuló bevonása volt a cél, ezt jelentősen túlteljesítettük, 17.479 tanuló vett részt a programokon, akiknek közel 50%-a leány tanuló. A tankerületi központ 31 intézményében több mint 200 fő pedagógus vett részt a projekt elemeinek teljesítésében.

A 2019/2020-as tanévtől kezdve a projekt legfontosabb elemei beépülnek az intézmények pedagógiai programjába, amelyet az intézmények saját lehetőségeik figyelembevételével valósítanak meg.

A projekt megvalósítási időszakában együttműködtünk az Oktatási Hivatal által fejlesztés alatt álló pályaorientációs mérőeszközök kipróbálásában, ahol a tanulók számára a visszajelzést a pedagógiai szakszolgálat munkatársainak segítségével biztosítottuk.

A projekt további eredménye, hogy elkészült a Szolnoki Tankerületi Központ intézményeinek pályaorientációs módszertani összefoglalója, valamint két korcsoport számára MTMI foglalkozások megtartására tankönyv és munkafüzet, amelyek a továbbiakban segítik a pedagógusok munkáját.


A sajtóközlemény pdf változata

 

 

Menü

Navigáció