Sajtóközlemény a Gödöllői Török Ignác Gimnáziumról

Publikálva: 2022. szeptember 29.

2022. október 3-ától a fenntartó tankerületi központ az intézmény összes osztályát áthelyezi a környező intézmények termeibe.

A Gödöllői Török Ignác Gimnázium felújításának ütemtervét minden érintett fél (intézmény, önkormányzat, műszaki ellenőr) ismeri, a munkálatok egyes eseményei előre tervezetten és napi egyeztetés alapján történnek. Az intézmény vezetőjének minden információja megvan ahhoz, hogy úgy szervezze az oktatási tevékenységet, hogy az a munkálatok mellett is megfelelően folytatódhasson. 

 A Tankerületi Központ már a nyári szünet végén külső helyszínek bevonását ajánlotta fel az intézmény vezetője számára, a diákok és az oktatói-nevelői munka nyugalma érdekében. Mivel olyan ingatlan jelenleg sem Gödöllőn, sem a közvetlen környezetében nem áll rendelkezésre, ahol az iskola mind a 730 tanulóját egy helyen el lehet helyezni, így több közeli helyszín együttes bevonásával lehet a gimnázium oktatását átmenetileg megszervezni. 

Ezt a lehetőséget az intézményvezető már a tanévkezdést megelőzően, majd azt követően több alkalommal is elvetette arra hivatkozva, hogy ő nem tudja megszervezni az oktatást. Az intézményvezető a járványidőszakban alkalmazott tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetését találta elfogadható megoldásnak, ezt szeptember 15-én közvetlenül kérvényezte, válaszában a Belügyminisztérium még aznap tájékoztatta, hogy ennek nincs jogalapja, a tantermen kívüli, digitális munkarend kizárólag járványügyi okokból került elrendelésre. A minisztérium is javasolta az oktatás külső helyszíneken történő folytatását az intézményvezetőnek, aki azonban ettől elzárkózott, és inkább rendkívüli szünetet rendelt el. 

Szeptember 26-án reggelre az átlagosnál nagyobb esőzés az intézményben több tanteremben és a lépcsőházban okozott komolyabb beázásokat. A kárelhárítás azonnal megkezdődött, a tantermeket lezárták és kitakarították. Meg kell jegyezni, hogy az épület több mint egy évtizede minden tanévben beázott a hibás tetőszerkezet miatt. Az új szigetelésnek köszönhetően a hétfőihez hasonló beázás azóta nem történt. Az épület ellenőrzése minden hajnalban, a tanítás megkezdése előtt megtörténik, szakember vizsgálja át a vezetékeket, és az intézményvezetővel együtt jelölték ki azon termeket, ahol az oktatás biztonsággal megszervezhető. 

A kialakult helyzetben 2022. október 3-ától a fenntartó tankerületi központ az intézmény összes osztályát áthelyezi a környező intézmények által eddig is felajánlott termekbe. Az intézkedés átmeneti, amint minden tanterem használható lesz, minden osztály visszaköltözik az épületbe. Az új munkarend kidolgozását kollégáink segítik az intézménnyel egyeztetve, melyről az iskola holnap tájékoztatja a szülőket. 

Bízunk abban, hogy a jelentős beruházás, amely 730 tanuló és az iskola pedagógusai számára biztosítja majd a megfelelő környezetet, végre nyugodtan, hangulatkeltéstől, hecckampánytól mentesen folytatódhat. 

Menü

Navigáció