Közérdekű adatok

DOKUMENTUMOK
Törzskönyvi alapadatok
Alapító Okirat
SZMSZ_2017
SZMSZ_2020
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályzat
Tájékoztatás hatósági ügyekről
Állami Számvevőszék jelentés
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
Térítési díj és tandíj szabályzat
A Soproni Tankerületi Központ adatbázisai, nyilvántartásai

STATISZTIKAI ADATOK
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei

Tanulói létszámok:
2017. október 1.
2018. október 1.
2019. október 1.
2020. október 1.
2021. október 1.
2022. október 1.
2023. október 1.


GAZDASÁGI ADATOK

LÉTSZÁM ADATOK
Soproni Tankerületi Központ létszámára vonatkozó összesített adatok  2022.10.19
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamit költségtérítése 2022. I-IV. negyedév
2023. I-IV. negyedév

GAZDÁLKODÁSI ADATOK ÉVENKÉNT
ELEMI KÖLTSÉGVETÉS
2017. 2018. 2019. I-II. 2020. I-II. 2021. 2022. 2023.I.,
2023.II 
2024.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉVES BESZÁMOLÓ
2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.
KÖZBESZERZÉSI TERV
2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
5 MILLIÓ FORINTNÁL NAGYOBB ÉRTÉKŰ SZERZŐDÉSEK
2018. 2019.

 2019.10.01-i állapot szerint
2020.

2020.10.31-i állapot szerint
2022.

2022. 12.31-i állapot szerint
2023.

2023. 12.31-i állapot szerint

Statisztikai összegzés a 2017. évi közbeszerzésekről

Statisztikai összegzés a 2018. évi közbeszerzésekről

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása


INTEGRITÁS - Panaszok és közérdekű bejelentések 

Integritás tanácsadó:

dr. Pintér Gábor

Tel:  99/795-243

E-mail: PJVXMNnuRSS3NlUZ2Fib3IucGludGVyQGtrLmdvdi5odQ==

Adatvédelmi tisztviselő:

Zámbóné Bánfalvi Ildikó 

Tel.: 99/795-246

E-mail: tBeGPowJlquFP9zNWmciDcTaWxkaWtvLmJhbmZhbHZpLnphbWJvbmVAa2suZ292Lmh1


Beérkezett közérdekű és közérdekből nyilvános adatok, elutasított adatigénylések:
2020
2021
2022
2023

Menü

Navigáció