Közbeszerzési dokumentumok

Publikálva: 2018. április 12.

A Karcagi Tankerületi Központ, mint ajánlatkérő által lefolytatott közbeszerzési eljárások dokumentumai.

I./ Megbízási szerződés teljes körű műszaki ellenőri szolgáltatások biztosítására z EFOP-4.1.3-17 projektek keretében.

II./ Karcagi Tankerületi Központ részére a "KEHOP-5.2.10" kódszámú pályázati felhívás keretében a Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései:

Ajánlattételi felhívás
Módosított ajánlattételi felhívás

Közbeszerzési dokumentum
Módosított dokumetáció
1. sz. kiegészítő tájékoztatás
Nyilatkozatminták

Szerződés 1. részajánlat
Szerződés 2. részajánlat
Kisújszállás napelem árazatlan költségvetés

Műszaki dokumentáció: 1. rész, 2. rész, 3. rész, 4. rész, 5. rész, 6. rész, 7. rész, 8. rész, 9. rész, 10. rész, 11. rész, 12. rész, 13. rész, 14. rész, 15. rész, 16. rész, 17. rész, 18. rész, 19. rész, 20. rész, 21. rész, 22. rész.
A műszaki dokumentáció méretéből adódóan 22 részre került szétbontásra. Mind a 22 részt szükséges letölteni, majd az első részt, mint tömörített állományt kell kicsomagolni. Az első rész kicsomagolása során az összes többi rész kicsomagolása is megtörténik.
Bontási jegyzőkönyv
Tájékoztatás az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőkről

III./ Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Karcagi Tankerületi Központ intézményeinél a KEHOP-5.2.11 projekt keretében.

Ajánlattételi felhívás
Árazatlan költségvetések
Tájékoztatás az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőkről
Bontási jegyzőkönyv

Közbeszerzési dokumentáció: 1. rész, 2. rész, 3. rész

IV. Állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése az EFOP 4.1.3.-17 program keretében, a Karcagi Tankerületi Központ 8 darab intézménye vonatkozásában.

V. A Karcagi Tankerületi Központ Intézményei részére bútorok és egyéb berendezési tárgyak beszerzése

VI. A Karcagi Tankerületi Központ Intézményei részére eszközbeszerzés

Menü

Navigáció