Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő programok megvalósítása a Nyíregyházi Tankerületi Központ intézményeiben

Publikálva: 2019. szeptember 30.

EFOP-3.3.5-17-2017-00033

Pályázó neve: Nyíregyházi Tankerületi Központ

Projekt címe: Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő programok megvalósítása a Nyíregyházi Tankerületi Központ intézményeiben

Szerződés száma: EFOP-3.3.5-17-2017-00033

Támogatás összege: 75 000 000 Ft

Támogatási intenzitás: 100 %

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.03.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2019.08.30.

A projekt megvalósítása 2018. március 1 - 2019. augusztus 30-ig terjedő időszakban történt.

A projektben résztvevő pedagógusok módszertani ismereteik gazdagításán túl elsajátították a pályázathoz kapcsolódóan létrehozott internetes portál használatát, a közösségi alkalmak megvalósítása során tesztelték az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 konstrukcióban kifejlesztett tartalmakat. A programba bevont célcsoport folyamatosan részt vett a kapcsolódó szakmai rendezvényeken, műhelymunkákban a hatékonyság értékelésének, az eredmények, tapasztalatok megosztásának érdekében.

Az Oktatási Hivatal munkatársaival folytatott együttműködésnek köszönhetően 2019-ben sor került a promóciós csomagok (kulacs, tornazsák, toll, foglalkoztató füzet) tanulókhoz történő eljuttatására, valamint 12 helyszínen valósult meg közösségi program (táncház, disco) az Oktatási Hivatal által megbízott szakemberek irányításával.

A tervezett tematikus napközis és bentlakásos programokat a Nyíregyházi Tankerületi Központ fenntartásában lévő iskolákban, összesen 13 - Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlesztendő járásaiban elhelyezkedő - település (Balkány, Bököny, Buj, Gávavencsellő, Ibrány, Nagykálló, Paszab, Rakamaz, Újfehértó, Timár, Tiszabercel, Tiszadob, Tiszalök) oktatási intézményeinek bevonásával valósítottuk meg.

A 2018 és 2019 júniusának 3-4. hetében megvalósult bentlakásos és napközi jellegű programokba, az informális és nem formális képzésekbe bevont gyermekek és fiatalok száma 1510 fő volt az alábbiak szerint:

•napközis programokon résztvevő tanulók száma: 1315 fő,

•bentlakásos programokon résztvevő tanulók száma: 195 fő.

A támogatási összegből megvalósított bentlakásos táborozási lehetőségnek, valamint a napközi jellegű közösségi alkalmak külső helyszínen megvalósuló programjainak köszönhetően az iskolák azon tanulóinak is maradandó élményben volt részük, akiknek szociális helyzetük miatt családi nyaralásra sajnos nincs lehetősége. A bentlakásos táborozásokon olyan tanulók is részt vettek, akik korábban nem juthattak el lakóhelyüktől távolabbi kirándulóhelyekre. A tervezett létszámadatoktól való eltérést a szülői kérések, a gyermeki igények, jelentkezések indokolták.

A lebonyolított közösségi alkalmak, a gyakorlati tapasztalatszerzésen alapuló foglalkozások nem csak a tanulók tudásának szélesítésére voltak alkalmasak, hanem a szociális készségek fejlesztésére is. Kilépve a megszokott iskolai keretek közül, lehetőségük nyílt a diákoknak egy új közösségbe való beilleszkedésre, új kapcsolatok kiépítésére vagy a már meglévő barátságok elmélyítésére, a társakkal történő együttműködés gyakorlására.

A megvalósított pályázati projektnek köszönhetően a vakáció első napjaiban segíteni tudtunk azoknak a szülőknek, akiknek komoly nehézséget okoz gyermekeik elhelyezése és felügyelete a tanítási szünetekben. Számukra különösen sokat jelentett, hogy szakszerű kezekben, biztonságban tudhatták gyermekeiket.

A programok minőségi szabadidős, készség- és képességfejlesztő tevékenységeket biztosítottak a résztvevő gyermekek számára. A szakmai megvalósításban jelentős szerepet vállaló vezetőpedagógusok mellett 89 fő pedagógus segítő, animátor szerepkörben járult hozzá a projekt sikeréhez.

A bevont önkéntesek száma 15 fő volt a vállalt 25 fővel szemben, ugyanakkor az iskolai közösségi szolgálatot teljesítők száma 35 fő volt, ami 10 fővel meghaladja a célértéket.

A projektzáró eseményre 2019. augusztus 30-án került sor, melyen sor került a jó gyakorlatok, tapasztalatok megosztására a pályázati programban résztvevő pedagógusok, tanulók közreműködésével. A legnagyobb elismerést a táborozó gyermekek élménybeszámolói jelentették, melyek arról árulkodtak, hogy életre szóló élménnyel gazdagodtak tanítványaink, ezért elégedettek lehetünk a projekt keretében elért eredményekkel.

Menü

Navigáció