KEHOP-5.2.10-16-2017-00147

Publikálva: 2019. szeptember 23.

A pályázó szervezet a Térségi Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium. Az intézmény alapküldetése a szociális hátrányokkal küzdő gyermekek oktatása, nevelése.

Kedvezményezett: Nagykanizsai Tankerületi Központ
Projekt címe: "A Csapi Térségi Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium épületének energetikai korszerűsítése"
Projekt azonosító száma: KEHOP-5.2.10-16-2017-00147
A támogatás összege: 73.796.232 Ft
Támogatás intenzitása: 99,4 %
Projekt megvalósítás ideje: 2018.01.15. – 2019.01.14.

A pályázó szervezet a Térségi Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium. Az intézmény alapküldetése a szociális hátrányokkal küzdő gyermekek oktatása, nevelése. Az óvodai neveléstől a szakma megszerzésig minden segítség megadása, hogy a gyermekek iskolai sikeressége biztosított legyen, illetve a lemorzsolódás minimálisra csökkenjen.

Az intézmény heti bentlakásos kollégiumi ellátást, valamint minden olyan tevékenységet, foglalkozást biztosít melyek a tanulók tudását, szocializációját, a szabadidő tartalmasabb eltöltését teszik lehetővé.

A szakközépiskola oktató-nevelő munkájának célja és feladata, hogy kulturált, a választott szakmára orientáló környezetet biztosítson tanulóinak, lehetőséget adjon a továbbtanulásra, illetve az alapos szakmai ismeretek elsajátítására, valamint megfeleljen a szülők, illetve a társadalmi környezet, a munkaerőpiac elvárásainak.

Egyre több a hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel küzdő, magatartászavaros tanuló. A lassabban haladó gyermekek felzárkóztatását tanórai differenciálással, korrepetálással, fejlesztő foglalkozásokkal biztosítják.

Fő cél a nyugodt, kiegyensúlyozott, következetes, gyermekközpontú légkörben történő személyiség-fejlesztés.

A pályázat hosszú távú célkitűzése: fenntarthatóbb intézmény, kulturált és igényes épület megjelenéssel, pozitív hatás az oktatásra, nevelésre, az intézmény hírnevét erősítő hatások.

Közvetlen cél: épület homlokzati felújítása, belső épületérzet jelentős javulása, energia-megtakarítás, CO2 kibocsájtás csökkentése, a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata, közvetett cél: eredményesebb munkakörnyezet, gyermekbarát iskola, az oktatási környezet javítása.

Menü

Navigáció