KEHOP-5.2.11-16-2017-00177

„Fotovoltaikus rendszer telepítése az Egri Tankerületi Központ tíz épületén KEHOP-5.2.11-16-2017-00177 azonosítószámú projekt keretében”

A projektgazda az Egri Tankerületi Központ, mely célul tűzte ki a vagyongazdálkodásában lévő épületállományának energetikai racionalizációját. Az EU irányelvekkel összhangban a környezetkárosító fosszilis energiahordozókat fokozatosan cseréli le megújuló zöld energiát hasznosító berendezésekre. A tiszta energia hozzájárul lokálisan az életminőség javulásához, valamint globálisan a káros üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenéséhez. Ezen célok eléréséhez korszerű, BAT technológiát szem előtt tartva kerül kiválasztásra a napenergiát hasznosító berendezés. A projekt keretein belül 10 helyszínen valósul meg fejlesztés az Egri Tankerület Központ illetékes körzetében. Az általános iskolákban, gimnáziumokban leginkább a 6 és 18 éves gyerekekre lesz pozitív hatással a projekt, de nem elhanyagolható célcsoport a tanárok és oktatók sem, kiknek munkahelyük válik zöldebbé, komfortosabbá. A Tankerületben tanuló diákok száma összesen 11 473, a projekt által érintettek ennek körülbelül az egyharmada. A projekt közvetlen környezetén kívül hatással van azon településekre is, ahol a fejlesztés megvalósul, azaz Eger, Egercsehi, Heves, Besenyőtelek, Kerecsend. Tehát összesen 71 777 lakossal számolhatunk.

Az elsődleges megvalósítási helyszínre - az Eger, Malomárok utca 1. alatti Balassi Bálint Általános Iskola épületére - 50 kW teljesítményű napelemes rendszer telepítését terveztük.

 

A többi kilenc helyszín:

-          Besenyőtelek, Fő út 108. – Dr. Berze Nagy János Általános Iskola (30 kw teljesítményű napelemes rendszer);

-          Egercsehi, Petőf Sándor utca 6. - Egercsehi Zrínyi Ilona Általános Iskola (20 kW teljesítményű napelemes rendszer);

-          Eger, Vallon utca 2. – Egri Balassi Bálint Általános Iskola Tinódi Sebestyén Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskolája (40 kW teljesítményű napelemes rendszer);

-          Eger, Iskola utca 2. – Egri Arany János Általános Iskola és Kollégium (30 kW napelemes rendszer);

-          Eger, Fadrusz u. 1/a. – Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola (50 kW napelemes rendszer);

-          Eger, Kodály Zoltán u. 5. – Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola;

-          Hevesi megvalósítási helyünk a Gyöngyösi utca 50-52 szám alatt található Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, ahol 50 kW teljesítményű napelemes rendszer kerül beüzemelésre;

-          Az egyetlen gimnázium, amely a projektben részt vesz, a Szilágyi Erzsébet Gimnázium (Eger, Ifjúság utca 2.), amely szintén 50 kW-os rendszer telepítésével vesz részt a projektben.

-          A 10. épület a Kerecsenden (Bereksori utca 2.) található Magyary Károly Általános Iskola, ahol 20 kW-os napelemes rendszer kerül telepítésre.

 

Az indikátorokat tekintve évente 1461,6 GJ energiamennyiség megtermelésére képes projektben szereplő napelem összmennyiség. Szintén évente 148,19 tonna CO2 kibocsátás csökkenésével számoltunk, mely hozzájárul Magyarország párizsi klímaegyezményen tett vállalásának megvalósításához. A beruházás hatására elért költségmegtakarítás bruttó 20 813 001 Ft évente, mely jelentős rezsicsökkentést eredményez a Tankerület számára. Összesen 390 kW a napelemes rendszer teljesítménye, mely jelen projekt 10 épületén kerül telepítésre. A projekt gördülékeny megvalósítása érdekében feltételes közbeszerzési eljárás keretében kerül kiválasztásra a kivitelező, aki utófinanszírozással vállalja a projekt határidőre való teljesítését 10 helyszínen. A projektmenedzsment feladatok ellátását a Tankerület igénybe vett szolgáltatásként kívánja teljesíteni. A projekt várható befejezése: 2019.06.30.

Menü

Navigáció