KEHOP-5.2.10-16-2017-00144

Publikálva: 2018. július 24.

Energetikai korszerűsítés Balatonbogláron a Boglári Kollégium épületében

KEHOP-5.2.10-16-2017-00144

Energetikai korszerűsítés Balatonbogláron a Boglári Kollégium épületében

 

 

Kedvezményezett:                           Siófoki Tankerületi Központ

Projekt címe:                                    Energetikai korszerűsítés                                                                               Balatonbogláron a Boglári Kollégium                                                           épületében

Projekt azonosító száma:                 KEHOP-5.2.10-16-2017-00144

A támogatás összege:                      79 136 316 Ft

Támogatás intenzitása:                     87 %

Projekt megvalósítás ideje:              2018.09.18.-2019.05.15.

 

 

Megvalósítási helyszínek, bevont intézmények

 

Boglári Kollégium (8630 Balatonboglár, Mátyás király u. 12.)

 

 

Projekt célja

 

Jelen projekt kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – ösztönözni az energiahatékonysági fejlesztések megvalósítását és elősegíteni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését. Az energetikai hatékonyság fokozásának és az energiatakarékosságnak a szükségességét alátámasztja, hogy a statisztikai adatok szerint a hazai energiaigényesség egységnyi GDP előállítására vetítve valuta-paritáson mérve több mint háromszor, vásárlóerő-paritáson mérve pedig mintegy másfélszer magasabb, mint a fejlett EU tagállamokban. Jelen projekt hozzájárul az épületek energiahatékonyságának javítására és megújuló energiafelhasználás fokozására irányuló beruházások megvalósításához.

 

 

Projekt részletes szakmai tartalma

 

A Boglári Kollégium feladata alapvetően megteremteni a feltételeket az iskolai tanulmányok folytatásához azoknak, akiknek a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez lakóhelyükön nincs lehetőségük, illetve akiknek a tanuláshoz megfelelő feltételeket a szülő nem tudja biztosítani. Továbbá a tanulók humánus légkörben folyó nevelése, személyiségének fejlesztése, képességeinek és érdeklődésének megfelelően tehetségének kibontakoztatása, iskolai tanulmányainak segítése. Természetesen ezeken felül az intézmény a tanulók sportolási, művelődési és önképzési lehetőségeit is biztosítja, amellett hogy öntevékenységüknek, együttműködési készségeinek fejlesztése, önállóságának, felelősségtudatának fejlesztése is megvalósul. A kollégium épületének története meglehetősen régre nyúlik vissza, önállóságát 1991-ben kapta meg, az átépítése 1992-ben megkezdődött – ugyanakkor a korszerűsítés nem haladt a kornak megfelelően. A pályázat hosszú távú célkitűzése:

fenntarthatóbb oktatási intézmény, kulturált és igényes épület megjelenéssel, pozitív hatás az oktatásra, nevelésre, az intézmény hírnevét erősítő hatások. Közvetlen cél: épület homlokzati felújítása, belső épületérzet jelentős javulása, energia-megtakarítás, CO2 kibocsájtás csökkentése, közvetett cél: eredményesebb munkakörnyezet, gyermekbarát iskola, az oktatási környezet javítása. A fejlesztés műszaki tartalmát épületenergetikai szakértő és tervező állította össze.


Menü

Navigáció