Jóra termett nép honában egy a szív, az akarat

Publikálva: 2019. december 31.

EFOP-1.3.9-17-2017-00083

Kedvezményezett neve: Nyíregyházi Tankerületi Központ

Projekt címe: Jóra termett nép honában egy a szív, az akarat

Szerződött támogatás összege: 42 758 286 Ft.

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2019. december 31.

Projekt tartalmának bemutatása:

A pályázat célja, hogy 2019. december 31. napjáig az iskola pedagógiai programjához kapcsolódó tanórán kívüli tevékenységek valósuljanak meg a köznevelési intézmény tanulóin kívüli célcsoportok aktív bevonásával. A kedvezményezett a pályázat keretében a következő önállóan támogatható tevékenységeket valósítja meg a Szorgalmatosért Egyesülettel közösen, aki konzorciumi partnerként vesz részt a pályázatban: 

Művészeti foglalkozások keretében - Színjátszó csoport működtetése, színdarabok előadása az iskola jelenlegi és volt tanulói, a felnőtt lakosság bevonásával, illetve színházlátogatások szervezésével.

Sporttevékenységek szervezése, és megvalósítása a település lakói számára - Sportnapok szervezése az iskolában.

Hagyományőrző tevékenység: - Ki tud többet Szorgalmatosról? helytörténeti vetélkedő rendezése az iskola tanulóinak és település lakóinak bevonásával, melynek részeként a résztvevők mini helytörténeti kiállítást készítenek a településen fellelhető régi tárgyakból.

Kulturális tevékenységek közös előkészítése: a település lakóinak bevonásával - Idősek napja: ünnepi műsor, ajándékozás, ünnepi ebéd, vendégművész fellépése, előzetes versenyfelhívás: Szelfizz a Nagyival! - Ünnepi műsor szervezése az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére - Falukarácsony ünnepi műsor, ajándékkészítés a szülők, nagyszülők bevonásával - Projekthét szervezése az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére.

Kompetencia-fejlesztés: a település lakóinak bevonásával Táblajátékos foglalkozások matematikai - logikai képességfejlesztés - Kompetencia-alapú vetélkedők emlékezet, képzelet, megfigyelés, szókincs, matematikai logika, stb. fejlesztése - "Szabaduló szoba" - logikai, együttműködési képességek fejlesztése élményszerű helyzetben - Nyelvvizsga-előkészítő foglalkozás 7-8. és középiskolás tanulóink számára - Modellező klub autó, motor, teherautó,repülőgép-modellek készítése által a tanulók képességfejlesztése, érdeklődésük felkeltése a műszaki ismeretek iránt.

Egészséges életmódra nevelés: Egészséghét a Szorgalmatosért Egyesülettel közös megvalósításban Prevenció céljából egészségnap szervezése a felnőtt lakosság számára . Előadássorozat egészséges táplálkozás, lelki egészség, drogprevenció, internetfüggőség témában - Egészséges életmód projektnap az iskola tanuló számára az egészséges táplálkozás, személyi higiénia, testápolás, az egészséget veszélyeztető szerek témakörben.

Családi életre nevelés - Családi nap - anyák napja, gyermeknap - megvalósítása a szülőkkel együttműködve.

Természetismerethez köthető tevékenységek: Szorgalmatosért Egyesülettel közös szervezésben - Természetjáró túrák szervezése az ország különböző pontjaira: Mátra, Bükk-hegység, Dobogókő, Zempléni-hegység.

Felzárkóztatás, tehetséggondozás önkénteseken keresztül - Helyi középiskolások bevonása az iskolai felzárkóztató, tehetséggondozó tevékenységbe.

A pályázatunk keretében iskolánk legfőbb célja, hogy valódi közösségi térré váljon intézményünk, otthont adjunk olyan eseményeknek, amelyek valós kapcsolatokat teremtenek iskolánk diákjai, családjai valamint a település, térségünk civil, ifjúsági és gazdasági szervezetei, a helyi lakosság között. A települési szintű együttműködések célkitűzéseinek megvalósítása során törekszünk arra, hogy a kistelepülésünk lakói között - az iskola és a vele konzorciumban együttműködő helyi egyesületek segítségével erősödjön az összetartozás, a kölcsönös felelősségvállalás érzése, - fejlődjön az iskola és az egyesületek hálózatos együttműködése,elősegítve ezzel a település népesség megtartó erejének növekedését.

Menü

Navigáció