FELHÍVÁS a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

Publikálva: 2018. március 13.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek
köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. [...]

A tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratásához a csatolt fájl (PDF) nyújt részletező tájékoztatást.

Menü

Navigáció