Felhívás a 2023/2024. tanévi általános iskolába történő beiratkozásra

Publikálva: 2023. március 14.

HIRDETMÉNY az általános iskolába történő beiratkozásról

                                 Salgótarjáni Tankerületi Központ

                

                          HIRDETMÉNY


az általános iskolába történő beiratkozásról

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A 2023/2024. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2023. április 20-21-én (csütörtök, péntek)

8.00 órától 18.00 óráig

A szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

Az iskola döntése ellen a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül eljárást indíthat.

A tanköteles korba lépő gyermekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes Oktatási Hivatalnak köteles bejelenteni.

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárairól szóló tájékoztató megtalálható  a            Salgótarjáni   Tankerületi   Központ        honlapján      https://kk.gov.hu/salgotarjan - a Hírek menüpontban.


Székhely: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

Tel. : +36-32-795-221
E-mail: obmVLEDXZjwo60jc0iic2FsZ290YXJqYW5Aa2suZ292Lmh1

Menü

Navigáció