Felhívás a 2022/2023. tanévi általános iskolába történő beiratkozásra

Publikálva: 2022. március 16.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A 2022/2023. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2022. április 21—22-én (csütörtök, péntek), 8.00 órától 18.00 óráig.

2022. április 6-án (szerdán) nyílik meg a KRÉTA rendszerben a beiratkozás szülői felülete (BÁI), amelyen szülők/törvényes képviselők előzetesen beküldhetik gyermekeik adatait az adott általános iskolába.

A szülő/törvényes képviselő, csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.

A hivatalos felhívás és annak teljes szövege a kapcsolódó anyagoknál található .pdf állományban olvasható!

Menü

Navigáció