Széchenyi 2020 - EFOP-4.1.3-17-2017-00449

Publikálva: 2018. július 10.

EFOP-4.1.3-17-2017-00449

NÓGRÁDMEGYERI MIKSZÁTH KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÁST SEGÍTŐ TEREINEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE


Balassagyarmati Tankerületi Központ szerepe a projektben: Projekt gazda
Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00449
Indítás: 2017. október 1.
Zárás: 2019. január.30.

Támogatás összege: 41.190.721.- forint

Támogatás mértéke: 100%

Konzorciumi tagok: -

Projekt státusza: Lezárt


A projekt rövid leírása:
A köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja fokozni az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. Cél az állami fenntartású középfokú köznevelési intézmények (beleértve a velük kapcsolatban álló kollégiumok) beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.


A projekt közvetlen célja:
• a mindennapos testnevelés minőségi oktatásához szükséges feltételek fejlesztése,
• a használható nyelvtudás elsajátításához szükséges körülmények megteremtése,
• a természettudományos tárgyak modern pedagógiai módszereken alapuló oktatásához szükséges infrastruktúra létrehozása.


A projekt indokoltsága:
Az intézményt 1965-ben építették, mely 2009-ben jelentősebb felújítást kapott. Az azóta eltelt időszakban az épületen felújítás, átalakítás nem történt.
Az intézmény területének oldalhatár és hátsó határvonalán, jelenleg drótfonatos kerítéssel van ellátva. Kerítés a rongálás miatt, több helyen nagymértékben megsérült, melynek következtében az ingatlanra az illetéktelenek akadálymentesen be tudnak jutni, iskolaidőn túl is. Az illetéktelen behatolás alkalmával — iskolaidőn túl -, illetve hétvégéken több rongálás is történt, az udvaron kiépített udvari játékokon, illetve szintén az iskola hátsó kertjében kiépített salakos pályában.
Fentiekben vázoltak alapján a projekt keretében megtörtént az iskola területének rongálás biztos, betonelemes kerítés kiépítése, illetve az udvar területének drótfonatos kerítéssel történő lezárása, oly módon, hogy az iskolai időn túl is üzemeltetett konyha, megközelítése biztosított legyen. További vagyonvédelem biztosítása érdekében kiépítésre került az iskola épületén belül, valamint az udvar területén, vagyonvédelmi kamerarendszer.


A projektben megvalósuló konkrét fejlesztés:
- Kerítések építése
• betonelemes kerítés 130 m

• drótfonatos kerítés 50 m
• táblás kerítés 10 m
• kerítéskapu 6 m 2 db
• kerítéskapu 1,5 m 1 db
- Udvari burkolási munkálatok
• meglévő betonfelület burkolás 458 m2
• udvari játszótér gumi burkolata 135 m2
• bekötő út felújítása 346 m2
• „közlekedési park” felújítása 184 m2
- Vagyonvédelmi kamerarendszer kiépítése


- Eszközbeszerzés

4 db komplett interaktív tábla

Menü

Navigáció