EFOP-4.1.3-17-2017-00346 - Tájékoztató közlemény

Publikálva: 2019. március 20.

A SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM BEZERÉDJ ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁBAN A TANULÁST SEGÍTŐ TEREK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

                   LOGO

TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY


A SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM BEZERÉDJ ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁBAN A TANULÁST SEGÍTŐ TEREK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

A Szekszárdi Tankerületi Központ támogatást nyert a Szekszárdi I. Béla Gimnázium Bezerédj István Általános Iskolájában a tanulást segítő terek infrastrukturális fejlesztésére.

Az elnyert támogatás összege 72.911.847 Forint, a támogatás mértéke 100,00 %

A projekt 2017.10.01. – 2018.12.20. között valósul meg.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.20.

A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00346

A kedvezményezett neve, címe: Szekszárdi Tankerületi Központ, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.

A projekt tartalma

Az általános iskola a 2400 főt számláló falu központjában helyezkedik el, három nagy épületből álló épületegyütteséből két helyen zajlik nevelés-oktatás.

A legnagyobb épület a községben mindenki által „új iskolaépületnek” nevezett U alakú egyszintes iskola.

Előtte helyezkedik el a középső építmény, amely Szedres Község Önkormányzatának segítségével megújult 2015-ben. A legrégebbi „katolikus  iskolaként” emlegetett épület már teljesen az Önkormányzat kezelésében van, jelenleg zajlik a felújítása.

Az új iskolaépület (főépület) ad helyet a nyolc évfolyamnak, a földszinten helyezkedik el az alsó tagozat négy osztálya, az emeleten a felső tagozat négy osztálya. A földszint ad helyet az ebédlőnek, a konyhának, a sportcsarnoknak, a sportöltözőknek és a szertárnak.

Az emeleten található a tanári szoba, a vezetői és iskolatitkári iroda, illetve a 4 osztályterem mellett további egy szaktanterem.

A sportcsarnok földszinti részén találhatóak a sportöltözők és a szertár, az ezek feletti emeleti részben a könyvtár és néhány kisebb kiszolgálóhelyiség helyezkedik el. Mind a földszinti, mind az emeleti rész rendelkezik vizesblokkokkal, mosdókkal, valamint a sportcsarnoknál külön földszinti és emeleti vizesblokkok kerültek kialakításra.

Az iskolának nagyon szép és tágas belső udvara van egy kisebb játszótérrel, amely szintén felújításra szorul.

A főépület állapota külső megjelenését tekintve kifejezetten jó a korábbi nyílászáró-cserének és a külső hőszigetelésnek köszönhetően. Az épület állapota belül nagyon leromlott, a belső terek felújítására 1972 óta nem került sor, a burkolati felületek, a vizesblokkok, a villamoshálózat, a falban húzódó vezetékrendszer nagyon elhasználódott, a vízvezetékrendszer is felújításra szorul.

A villamos hálózat rendszeresen nem bírja el az elektromos terhelést. A tantermek, tanári szoba és az irodák festése több évtizede nem történt meg.

A sportcsarnokhoz tartozó vizesblokk szintén elhasználódott, kopott, törött csempék találhatóak benne, fala mállott, a padlózat kopott, balesetveszélyes, így a főépület belső felújítására régóta nagy szükség van.

A mosdóknál a padlóburkolat régi és kopott, a WC-k, piszoárok nagyon régiek, cseréjük elengedhetetlen.

A pályázat keretében megvalósuló fejlesztések:

 Főépület földszinti vizesblokk felújítása

 Főépület földszinti tantermek felújítása

 Főépület emeleti vizesblokk felújítása

 Főépület emeleti tantermek felújítása

 Tornacsarnok vizesblokkjainak a felújítása, akadálymentes WC kialakítása

 Főépület tanári szobák felújítása

 Főépület tornaterem felújítása (villamosság)

 Földszint akadálymentesítés (rámpa udvar felől)

 Infokommunikációs akadálymentesítés

 Főépület tantermeinek bútorcseréje

 Mindennapos testneveléshez eszközök beszerzése

 Udvari játékok beszerzése, telepítése

Műszaki szakmai eredmény

A projekt keretében felújítással, átalakítással vagy eszközbeszerzéssel érintett összes helyiség: 13 db

Monitoring mutatók

Fejlesztéssel érintett köznevelési intézmények száma: 1 db

Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása: 151 fő

Cél elérési dátuma: 2018.12.20.

A fejlesztéssel megvalósul a köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja: fokozni az intézmény eredményességét, a nyitottságra ösztönző nevelést, emelni a nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát.

További információ kérhető:
Szekszárdi Tankerületi Központ
7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.
Gerzsei Péter igazgató
telefonszám: 06-74-795-243

Menü

Navigáció