EFOP-4.1.3-17-2017-00298 - Tájékoztató közlemény

Publikálva: 2019. március 20.

SZEKSZÁRDI GARAY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

                   LOGO

TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY

         

SZEKSZÁRDI GARAY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

 A Szekszárdi Tankerületi Központ támogatást nyert a Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztésére.

Az elnyert támogatás összege 133.675.808 Forint, a támogatás mértéke 100,00 %

A projekt 2017.10.01. – 2018.12.20. között valósul meg.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.20.

A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00298

A kedvezményezett neve, címe: Szekszárdi Tankerületi Központ, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.

A projekt tartalma:

A Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szekszárdon a Zrínyi utcában található, három épületből álló épületegyüttesben.  

Az egyik épület az 1900-as évek elején épült apácazárda, amely az ebédlőnek, egy vizesblokknak és a képzőművészeti oktatásnak ad helyet. A projekt keretében valósul meg a képzőművészeti tanszak négy tantermének felújítása és megfelelő eszközökkel való felszerelése.

Az általános iskola épületének első részét 1968-ban adták át, tipikus háromszintes iskolaépület; utcafrontra néző nagy ablakokkal, lapos tetővel. Nem túl széles folyosóiról nyílnak a tantermek és egyéb funkciójú termek, illetve a vizesblokkok. 

Az épületegyüttes harmadik tagja az 1970-es évek elején épült. Ezt a háromszintes, lapos tetős épületet egy folyosó köti össze a régebbi szárnnyal. Széles, világos folyosóiról két oldalra nyílnak a szaktantermek, amelyek nagyok, kényelmesek.

 

Az általános iskolai oktatás feltételei elfogadhatóak, azonban a felzárkóztatásra irányuló kiscsoportos foglalkozások, valamint a tehetséggondozás feltételei hiányosak.

A projekt keretében két kisebb terem egybenyitásából egy megfelelő méretű modern- és társastánc terem kialakítására és eszközökkel való felszerelésére kerül sor (teljes padlófelújítás, festés, világítás-korszerűsítés, nyílászárócsere). Teljesen új bútorzatot kap a kiscsoportos technika terem, további három földszinti terem, valamint egy kisebb létszám befogadására alkalmas csoportfoglalkoztató, illetve az ezekhez kapcsolódó négy tanulói és kettő tanári vizesblokk felújítása is a projekt része.

Az esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével kialakításra kerül egy akadálymentes mosdó.

Teljes felújítás valósul meg a tankonyhában, ahová új bútorok és eszközök is beszerzésre kerülnek.

Az elavult folyosói üvegablak ajtóra cserélése történik meg, az adományból kapott raklapbútorok felhasználásával pedig egy kisebb közösségi tér kerül kialakításra.

 

Az iskolaépületen túl a sportudvar is elhasználódott, egyszerre több osztály testnevelés órájának ad helyet, így szükséges annak teljes körű felújítása, új korszerű burkolattal történő ellátása és multifunkcionális sportpályák (kézilabda kapukkal, röplabda hálóval, kosárlabda palánkokkal) felfestése, sporteszközökkel való ellátása.

Emellett az iskolaudvar felújításával, zöldterületeinek növelésével megvalósul egy szebb és élhetőbb iskolai környezet.

 

 

Műszaki szakmai eredmény

A projekt keretében felújítással, átalakítással vagy eszközbeszerzéssel érintett összes helyiség: 14 db

 

Monitoring mutatók

Fejlesztéssel érintett köznevelési intézmények száma: 1 db

Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása: 329 fő  

Cél elérési dátuma: 2018.12.20.

 

A fejlesztéssel megvalósul a köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja: fokozni az intézmény eredményességét, a nyitottságra ösztönző nevelést, emelni a nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát

 

További információ kérhető:
Szekszárdi Tankerületi Központ
7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.
Gerzsei Péter igazgató
telefonszám: 06-74-795-243

Menü

Navigáció