EFOP-4.1.3-17-2017-00282

“Térképzelések”
A Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

A projekt címe:
EFOP-4.1.3-17-2017-00282
“Térképzelések”
A Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

Projekt időtartama:
2017.09.01.-2018.10.31.

Elnyert támogatási összeg: 91 564 162 Ft

A támogatás mértéke: Az összes elszámolható költség 100%-a.

Kedvezményezett neve: Sárvári Tankerületi Központ

A beruházás keretében egyrészt a 200 méter hosszúságú négyes osztású futókört és a hozzá kapcsolódó távolugrópályát került kialakításra a gimnázium udvarán. Másrészt az iskola belső tereinek felújítása valósult meg, amely magában foglalja az osztálytermek burkolatainak felújítását, a közlekedő folyosók és a lépcsőház burkolását, a tornaterem burkolatának felújítását és festését, a tornaöltözők teljes felújítását. Eszközbeszerzésre is sor került, az iskolai könyvtár új könyvszekrényekkel gazdagodott és beszerzésre került egy automata defibrillátor (AED).

A beruházás az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című, európai uniós forrásból működő pályázat keretében valósult meg.

Menü

Navigáció