EFOP-4.1.3-17-2017-00224 - Tájékoztató közlemény

Publikálva: 2019. március 20.

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA ÁLTALÁNOS ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

                   LOGO

TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY

     

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA ÁLTALÁNOS ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

A Szekszárdi Tankerületi Központ támogatást nyert a Várdomb-Alsónána Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére.

Az elnyert támogatás összege 52.977.037 Forint, a támogatás mértéke 100,00 %

A projekt 2017.10.01. – 2018.12.20. között valósul meg.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.20.

A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00224

A kedvezményezett neve, címe: Szekszárdi Tankerületi Központ, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.

A projekt tartalma:

A Várdomb-Alsónána Általános Iskola három feladat ellátási helyen működik:

-       Várdombi általános iskola felsős (székhely, 1-8. évfolyamon 7 osztály) és alsós épület,

-       Alsónánai általános iskola (telephely, 1-4. évfolyam egy összevont osztály).

A székhely épületében a 2008-tól 2012-ig végzett felújítási, átépítési munkák eredményeképpen az iskola egy épületbe költözhetett, a belső környezet modernebbé és komfortosabbá vált.

A diákok a régi épületbe, a régi tornaszobába járnak testnevelési órákra, ahol nincs öltöző, nincsenek meg a tisztálkodás feltételei.

A székhely épületében már korábban teljes körűen megvalósult az akadálymentesítés, azonban a régi épületben még nem került sor akadálymentesítésre, ez a jelen projekt keretében realizálódhat.

 

A projekt a várdombi székhelyen található épületek infrastrukturális és szakmai fejlesztését célozza meg.

A székhely épületében a tantermek és a könyvtár, míg a régi épületben a tornaszoba, a szertár és a WC-mosdó helyiségek kialakítására és felújítására kerül sor.

Tornaszoba felújítása tekintetében a tornaszoba festésére, falak javítására, nyílászárók cseréjére, padozat rekonstrukciójára kerül sor. A szertár kialakítása alapvetően fontos a biztonságos mindennapi testnevelés megvalósításához, továbbá szükség van sporteszközök beszerzésére is.

Alapvetően fontos a tornaszobához öltöző, vizesblokk kialakítása (külön fiú és lány) a meglévő helyiségek átalakításával. Sportudvar felújítása tekintetében távolugró gödör kialakítására, röplabda, kosárlabda állványzat kialakítására, rekonstrukciójára, védőkorlát kialakítására fog sor kerülni, továbbá futópálya, súlylökő kör kerül kialakításra.

 

Az alsós tantermek teljes körű felújítása fog megtörténni, a tantermekbe a mai kor követelményeinek megfelelő bútorzat kerül beszerzésre.

A könyvtár fűtéskorszerűsítésére, nyílászárócseréjére, festésére is sor kerül.

Elengedhetetlen az akadálymentes bejutás kialakítása az épületbe minden rászoruló számára.

 

 

Műszaki szakmai eredmény

A projekt keretében felújítással, átalakítással vagy eszközbeszerzéssel érintett összes helyiség: 10 db

 

Monitoring mutatók

Fejlesztéssel érintett köznevelési intézmények száma: 1 db

Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása: 126 fő

Cél elérési dátuma: 2018.12.20.

 

A fejlesztéssel megvalósul a köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja: fokozni az intézmény eredményességét, a nyitottságra ösztönző nevelést, emelni a nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát. 

További információ kérhető:

Szekszárdi Tankerületi Központ 
7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.
Gerzsei Péter igazgató
telefonszám: 06-74-795-243

Menü

Navigáció