Széchenyi 2020 - EFOP-4.1.2-17-2017-00087

Publikálva: 2018. július 12.

EFOP-4.1.2-17-2017-00087 PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

 

Az EFOP-4.1.2-17-2017-00087, Dévaványa iskola 2020: Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében

  

I.                 AZ EFOP-4.1.2-17-2017-00087 PROJEKT ALAPINFORMÁCIÓI

 

Kedvezményezett:                Gyulai Tankerületi Központ

 

Projektazonosító:                  EFOP-4.1.2-17-2017-00087

 

Felhívás címe:                      EFOP-4.1.2-17  -   Iskola   2020:   Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében.

 

Projekt címe:                     Dévaványa      Iskola     2020:     Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében

Projekt megvalósítása:        2017.  szeptember  1.  napjától – 2022. január 31. napjáig.

Megvalósításban érintett

intézmény:                             Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú                                                      Művészeti Iskola

                                               5510 Dévaványa, Vörösmarty utca 4-6.                                                              Hrsz. 1903

                                               5510 Dévaványa, Körösladányi út 1.                                                                  Hrsz. 3858

                                               5510 Dévaványa, Gyöngy utca 6-8.                                                                    Hrsz. 3004

Támogatás összege:             444 865 163 forint

Támogatás intenzitása:         100% 

Kivitelező:                               Integrál Építő Zrt.

5510 Dévaványa, Vörösmarty utca 4-6.       Hrsz. 1903

5510 Dévaványa, Gyöngy utca 6-8.              Hrsz. 3004

LBL Fővállalkozó és Szállítási Kft.

5510 Dévaványa, Körösladányi út 1.                            Hrsz. 3858

 

II.                A FEJLESZTÉS CÉLJA 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt EFOP-4.1.2-17 pályázati konstrukció keretében a Gyulai Tankerületi Központ három sikeres, nyertes projektet valósít meg: Dévaványa mellett Vésztő és Sarkad települések nevelési-oktatási intézményeiben.

A köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja az iskolák által végzett nevelő-oktató munka színvonalának emelése, az intézmények eredményességének növelése. Összhangban a Köznevelés-fejlesztési stratégiában szereplő oktatásfejlesztési célkitűzésekkel, a minőségi és méltányos oktatás készíti fel a fiatalokat az európai és globális társadalmi és gazdasági térben való sikeres alkalmazkodásra, a munkaerőpiacon és az egész életen át tartó tanulásban való eredményes részvételre.

Jelen projekt ennek infrastrukturális feltételeit teremti meg.

A PROJEKT CÉLJA:

-  biztosított  legyen a közel azonos színvonalú köznevelési  feladatellátáshoz való hozzáférés; a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a hátrányos helyzetű tanulók köznevelési intézményrendszerben való megtartása, a hátránykompenzáció,

-      rendelkezésre álljon a fejlesztésben érintett intézményben a jelen kor elvárásainak megfelelő nyelvi képzési helyszín, informatikai eszköz, a tanórai s a tanórán kívüli foglalkozások IKT eszközrendszere,

-  a  megfelelő sportolási lehetőségek és a mindennapos testneveléshez kapcsolódó infrastrukturális- és eszközfeltételek biztosítása;

-    továbbá a helyi igényeken alapuló, magas szakmai színvonalon működő, a közösségformálást, a tehetséggondozást, a kulcskompetenciák fejlesztését, az önkifejezést s örömet jelentő alkotás lehetőségét is magában foglaló alapfokú művészeti oktatás korszerű, 21. századi infrastrukturális- és eszközfeltételeinek biztosítása.

Az infrastrukturális fejlesztéssel párhuzamosan megtörténik a pedagógiai program tartalmi fejlesztésének, a köznevelési intézmény tantestülete módszertani eszköztára kiszélesítésének megvalósítása.

 

III.              A PROJEKT ÖSSZEFOGLALÁSA

 

A projekt keretében megvalósult munkálatok:

5510 Dévaványa, Vörösmarty utca 4-6.

A tornaterem padlószerkezetének felújítása sportpadló burkolattal 276.64 m2-en.

    GRABOSPORT GYMFIT50 sport PVC padló 4000, pályajelek felfestésével.

Udvari aszfalt sportpálya felújítása AC 8 minőségű aszfaltréteggel 1256 m2-en.

A funkciónak megfelelő sportpályajelek felfestése. 1-1 darab futballkapu és 1-1 darab kosárlabdapalánk elhelyezése.

Udvari térbeton burkolat felújítása és járdák készítése térkőből: 660 m2-en.

            Utcai fémbútorok, padok, hulladékgyűjtők elhelyezése, füvesítés.

5510 Dévaványa, Körösladányi út 1.

A tornaterem padlószerkezetének felújítása sportpadló burkolattal 215.41 m2-en.

    GRABOSPORT GYMFIT50 sport PVC padló 4000, pályajelek felfestésével.

Udvari aszfalt sportpálya felújítása AC 8 minőségű aszfaltréteggel 915.2 m2-en.

A funkciónak megfelelő sportpályajelek felfestése. 1-1 darab futballkapu és 1-1 darab kosárlabdapalánk elhelyezése. A kiépített szennyvízelvezetés bővítése.

Udvari térbeton felújítása, térburkolat készítése térkőből 354 m2-en.

            Utcai fémbútorok, padok, hulladékgyűjtők elhelyezése, füvesítés.

Tartószerkezetet nem érintő tetőfelújítás 2845.27 m2-en.

A felújítás során a meglévő tetőfedés elbontásra került, az újra fedés nagyobb részben (1290 m2) új, sajtolt, égetett agyag tetőcseréppel, kisebb részben (965 m2) a bontott, s válogatott cserepek újrahasznosításával készült. Tetőlécezés, szigetelés elkészítése.

Használaton kívüli kémények elbontása, csapadékvíz elleni szigetelés alkalmazása a beázások megszüntetésére, bádogos munkák elvégzése.

Projektarányos akadálymentesítés.

Akadálymentes rámpa kialakítása 2 soros korlát és kapaszkodó készítésével 13.13 m2-en az iskolaépület megközelítését segítendő.

Az iskolaépület használói s látogatói számára új, mozgáskorlátozott öltöző és mosdóhelyiség kialakítása 6.15 m2-en.

5510 Dévaványa, Gyöngy utca 6-8.

Az épület teljes körű infrastrukturális felújítása valósult meg 848 m2-en.

A művészetoktatási feladat ellátáshoz szükséges speciális tantermek kialakítása tánc, színház és képzőművészet területén (170.28 m2). Öltözők, csoportszobák, kapcsolódó vizesblokkok kialakítása. Fogadótér felújítása, új lépcső építése, információs pult kialakítása.

Színházterem kialakítása (134.9 m2) megfelelő akusztikai és színpadtechnikai feltételek biztosításával, 55 m2-es színpad megépítésével.

Tánc- és hangversenyterem kialakítása (161.65 m2) megfelelő padozat és színpad építésével.

Új burkolatok, teljes festés, új nyílászárók elhelyezése. Vízvezeték-hálózat felújítása, fűtéskorszerűsítés, szellőztető rendszer kiépítése, elektromos felújítás későbbi napelemes rendszer csatlakozási lehetőségével.

Az épület lábazati és homlokzati felületeinek teljes körű hőszigetelése. A meglévő födém utólagos hőszigetelése.

A tetőfedés felújítása. Az épület körül új térburkolat építése.

A pályázat keretében beszerzésre kerültek infokommunikációs eszközök, fény- és hangtechnikai eszközök, fejlesztőeszközök, bútorok 44.711.697 forint értékben.

A projekt felújítási munkáinak megvalósítását az Integrál Építő Zrt. végezte vállalkozási szerződés keretében, Vörösmarty utca 4-6. telephelyen nettó 22.548.869 forint értékben, a Gyöngy utca 6-8. telephelyen nettó 174.709.705 forint értékben. A Körösladányi út 1. szám alatti telephely felújítását az LBL Fővállalkozó és Szállítási Kft végezte nettó 56.249.252 forint értékben.


Menü

Navigáció