EFOP-4.1.2-17-2017-00075

Publikálva: 2022. július 29.

A Lőrinci Általános Iskola infrastrukturális megújulása

Projektzáró Sajtóközlemény   


29 | 07 | 22.

Hatvani Tankerületi Központ

          

Befejeződött a lőrinci hunyadi mátyás általános iskola és alapfokú művészeti iskola infrastrukturális fejlesztése lŐrinciben és selypen

 

A Hatvani Tankerület Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-4.1.2-17 kódszámú, „Iskola 2020 Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című felhívásra benyújtott pályázatával 2017 augusztusában támogatást nyert a Lőrinci Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztésére. A támogatás összege 481 millió forint volt, amelyet további 107 millió forinttal egészített ki a Támogató Szervezet és Magyarország Kormánya. A projekt az Európai Unió támogatásával valósult meg.

 

A Hatvani Tankerület Központ a projekt során fejlesztette az intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást és emelte az iskola által nyújtott szolgáltatások színvonalát.  A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

 

Lőrinci

Az európai uniós támogatás segítségével megvalósuló fejlesztés eredményeképpen az intézmény nagyrészét érintő felújításon kívül jelentős bővítés is megvalósult. A tornaterem kibővítése során új tánctermet alakítottunk ki, és a két tér összenyitva rendezvényteremként is használható. Felújítottuk az orvosi szobát, új teakonyát alakítottunk ki és áthelyeztük a tanári szobát. A másik, új kétszintes bővítményrészben kaptak helyet a művészetoktatási termek. Az elektromos hálózat részleges felújításával korszerűbb és hatékonyabb működést tettünk lehetővé az épületben. Mindezeken túl belső átépítésre, funkcióáthelyezésre, belső nyílászárók cseréjére került sor, és az iskola udvara is gazdagodott kültéri játszóelemekkel. Az új bútorok és a tantermi táblák a feladatellátás körülményeinek javítása mellett a belső esztétikát és kényelmet növelik.

 

Selyp

A fejlesztés során új tantermet, teakonyhát és mosókonyhát alakítottunk ki a helyiségek funkciójának áthelyezésével. Az épület helyiségeit kifestettük, a bejárati lépcső burkolatát megújítottuk, és egy akadálymentes rámpát helyeztünk a lépcső mellé. A fejlesztés során a tantermekben az elektromos rendszert is felújítottuk. Mindezeken túl az épületen belül korszerűsítettük a természettudományos szaktanterem gépészetét, új könyvtárat és egyben művészetoktatási tantermet hoztunk létre.  Az iskola udvara is megújul, sportpályával és új térburkolattal, valamint kültéri fitneszgépek létesítésével. A tantermi bútorzat mellett új sportszereket és táblákat szereztünk be.

 

 

A projekt megvalósításának időszaka: 2017. november 1.2022. július 29.

A projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.2-17-2017-00075

Támogatás összege: 578 915 930 Ft

Összköltsége :588 899 249 Ft

Önerős pótmunka összege: 139 655 856 Ft

Támogatás intenzitása 76,7 %

A projektről bővebb információt a https://kk.gov.hu/hatvan/palyazatok oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Email: ytefG45IJZaGF0dmFuQGtrLmdvdi5odQ==

 

Sajtóközlemény 

            

17 | 11 | 20.

Hatvani Tankerületi Központ

Kezdetét vette a lőrinci hunyadi mátyás általános iskola és alapfokú művészeti iskola infrastrukturális fejlesztése lőrinciben és selypen

A Hatvani Tankerület Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-4.1.2-17 kódszámú, „Iskola 2020 Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című felhívásra benyújtott pályázatával 2017 augusztusában támogatást nyert a lőrinci Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztésére. A támogatás összege 481 millió forint. A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.

A Hatvani Tankerület Központ a projekt keretében végrehajtandó infrastruktúrafejlesztéssel fokozni kívánja az intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást és emelni kívánja az iskola által nyújtott szolgáltatások színvonalát.  A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.


Lőrinci


Az európai uniós támogatás segítségével megvalósuló fejlesztés eredményeképpen az intézmény nagyrészét érintő felújításra és átalakítására kerül sor. Kialakításra kerül a zeneiskolai rész. Az intézményben rendezvényterem kerül kialakításra. Megújul az elektromos hálózat és fűtési rendszer. Mindezeken túl belső átépítésre, funkcióáthelyezésre, belső-külső nyílászáró cserére kerül sor, valamint az iskola udvara is felújításra kerül.


Selyp


Új tanterem, teakonyha, mosókonyha kerül kialakításra. Áthelyezésre kerül a művészetoktatási rész. Az épület belső helyiségeinek jelentős részén a falakat kifestik, a lépcsők burkolata megújul. A fejlesztés során a teljes épületben új elektromos rendszer kerül kiépítésre. Mindezeken túl az épületen belül korszerűsítik a természettudományos szaktanterem gépészetét, új könyvtár, és fejlesztő helyiség kerül kialakításra. A főbejárati előlépcső átalakításával akadálymentessé válik a bejárat. Az iskola udvara is megújul.

Az infrastrukturális fejlesztés mellett az oktatás szakmai színvonalának javítását célzó oktatástechnikai eszközök is beszerzésre kerülnek.

A projekt megvalósításának tervezett időszaka: 2017. november 1 – 2018. december 31.

A projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.2-17-2017-00075

Támogatás összege: 481 665 702 Ft

Támogatás intenzitása 100 %

A projektről bővebb információt a https://kk.gov.hu/hatvan/palyazatok oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Email: CarLraesdPhiixwHTE4j0QjaGF0dmFuaWVmb3BAZ21haWwuY29t

Menü

Navigáció