EFOP-4.1.2-17-2017-00070

Publikálva: 2018. április 12.

A FEGYVERNEKI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

A projekt címe: A Fegyverneki  Móra Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.2-17-2017-00070

A szerződött támogatás összege: 399 656 422 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.12.29.

INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉS a FEGYVERNEKI Móra Ferenc ÁLTALÁNOS ISKOLában 

A Karcagi Tankerületi Központ sikeresen pályázott az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében a Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére.  A Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával 399.656.422 forintból újulhat meg az érintett köznevelési intézmény.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.december 29.

A fegyverneki  Móra Ferenc Általános Iskola Fegyvernek, Szent Erzsébet út 31. és 27-29. szám alatti telephelyén infrastrukturális fejlesztése valósul meg, mellyel egy olyan minőségi és befogadó oktatási környezet kerül kialakításra, ahol három település felső tagozatos diákjai a modern kor elvárásainak megfelelő nevelésben-oktatásban részesülhetnek.

A köznevelési tagintézmény infrastruktúrája jelentősen elmarad a méltányos, minőségi és az inkluzív köznevelést biztosító feltételrendszertől, amely tovább nehezíti a hatékony és eredményes nevelési-oktatási feladatellátást, a hátrányos helyzetű régióban élők esélykiegyenlítését. Az elmaradott infrastruktúrához kapcsolódóan nehezített a hatékony, egyéni szükségletekhez igazodó tanulásszervezési eljárások, az integrációt támogató módszerek alkalmazása is. A Tankerületi Központ – az országos oktatáspolitikai törekvésekkel összhangban - el kívánja érni, hogy az illetékességi területének fenntartása alatt, hátrányos helyzetű térségben lévő köznevelési intézmény, annak rendszerszintű fejlesztésével hozzáférhető legyen valamennyi érintett tanuló számára a korszerű oktatási épület, és annak felszerelés- és eszközrendszere. Biztosítani kívánja a területi különbségeket kiegyenlítve, az egyenlő esélyeket megteremtve a nagyvárosi intézményi feltételekkel közel azonos színvonalú köznevelési feladatellátáshoz történő hozzáférést a korszerűen felszerelt informatika, természettudományos- és idegennyelvi szaktantermekkel, az alapfokú művészetoktatás és az iskolai könyvtár feltételrendszerének megteremtésével. A korszerű infrastrukturális feltételek mellett biztosítani kívánja a hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési-, tanulási- és magatartási nehézséggel küzdő tanulók heterogén csoportban történő fejlesztését, és a tehetséggondozást támogató oktatási módszerek alkalmazását, elősegítve ezzel a tanulói lemorzsolódás csökkentését, a korai iskolaelhagyás megelőzését, a hátrányok leküzdését.

Az intézményben jelenleg két telken öt épületben helyezkedik el. A projekt keretében elkészül a intézmény épületeinek teljes belső felújítása (festés, burkolatok cseréje, lambéria falburkolat készítése, vizes blokkok renoválása), valamint a legtöbb épület esetében a tető teljes cseréje, egy esetben héjazat csere történik. Az „A” épületben kialakításra kerülnek az alábbi termek: informatika terem, művészeti szaktanterem, foglalkoztató terem, természettudományos terem és szertára, nyelvi labor, valamint Könyvtár. A leírtakon túl az „A” és „B” épületben realizálódik az előírás szerinti akadálymentesítés, fűtéskorszerűsítés, elektromos hálózat fejlesztése, nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés, padlás szigetelés és eszközbeszerzés.

Ezzel a fejlesztéssel, várhatóan kielégítésre kerül a helyi közösségek, a diákok, szülők, pedagógusok oktatással szemben elvárt igényei, és tovább fejleszthetők lesznek módszertani a kultúrák. Várhatóan csökken a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya, javulnak az iskola továbbtanulási mutatói. 

Kedvezményezett neve: Karcagi Tankerületi Központ

Menü

Navigáció