EFOP-4.1.2-17-2017-00060

KOMPOLTI ISKOLA FEJLESZTÉSE

2020 | 05 | 25.

Egri Tankerületi Központ

KOMPOLT-NAGYÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az Egri Tankerülti Központ Kompolt-Nagyúti Általános Iskolájának Fejlesztése  a Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében. A projekt az EFOP-4.1.2-17 konstrukció keretében, az európai unió támogatásával valósul meg.

A fejlesztéssel érintett intézmény Kompolt-Nagyúti Általános Iskola 3356 Kompolt, Fő út 2. szám alatt működő székhely intézménye. Pályázatunk célja, hogy az intézmény valós, helyi igényekre és hiányokra alapozott infrastrukturális fejlesztése, valamint hatékony pedagógiai eszközrendszerét, módszertani megújulását támogató, a minőségi neveléshez-oktatáshoz és a mindennapos testnevelés infrastrukturális igényeihez illeszkedő funkcionális egységek, feladatellátási helyek kialakítása.

Jelen pályázat keretében intézményünk az alábbi beruházási elemekre pályázik:

 

1.     ÚJ ÉPÜLET ÉPÍTÉSE: Új tantermek kialakítása (4 db új tanterem, 1 db igazgatóhelyettesi iroda, kiszolgáló helyiségek kialakítása összesen 408,8 m2-en).

2.     TORNATEREM FELÚJÍTÁSA: 1 db 882m2-es tornaterem komplex felújítása, tetőszerkezet felújítása, sportpadló teljes cseréje, fűtési rendszer kialakítása, nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés felrakása.

3.     MEGLÉVŐ ÉPÜLETEK FELÚJTÁSA, ÁTALAKÍTÁSA:

a.     4 db szaktanterem kialakítása meglevő terek átalakításával, 1 db LOGOPÉDIA terem átalakítása, 1 db TÁNCTEREM kialakítása, 6+6 csoportterem kialakítása meglévő termekben hangszigetelt mozgatható válaszfalak beépítésével, 1 db porta kialakítása, 1 db könyvraktár kialakítása összesen 852 m2-en.

b.     A jelenlegi termek, közlekedők, mosdók felújítása összesen 2200 m2-en.

c.     Az épület akadálymentesítése, egy lift beépítésével történik meg.

d.     Részleges villamosvezeték csere, erős és gyengeáramú hálózat kialakítása, a megnövekedett informatikai eszközök használatához kapcsolódóan

e.     Az intézmény fűtéskorszerűsítése, radiátorok cseréje, homlokzati hőszigetelése, napelemek elhelyezése a tetőn.

f.      Akadálymentes mosdó kialakítása, a mosdóblokkok , közlekedők felújítása.

Úgy véljük, hogy a fejlesztések révén elérhetővé válik a cél, hogy minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesüljenek a tanulóink. A fejlesztés a megfelelő infrastrukturális háttér kialakításával, a létrejövő modern oktatási terekkel és a kor igényeinek megfelelő eszközparkkal hozzájárul, hogy megelőzzük, illetve csökkentsük az intézmény tanulói lemorzsolódását, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát.

A támogatás mértéke 100%.

A projekt megvalósításának kezdete: 2017. 10. 01.

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2021.09.30.

A projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.2-17-2017-00060

További információ kérhető: fYdetVrqwTZlqRYlzs5zWD3zZWdlckBray5nb3YuaHU=

Menü

Navigáció