EFOP-4.1.2-17-2017-00029

Publikálva: 2018. május 29.

XXI. századi köznevelési feltételek megteremtése a Kisfaludy Károly Általános Iskolában

Kedvezményezett neve: Győri Tankerületi Központ
Projekt címe: XXI. századi köznevelési feltételek megteremtése a Kisfaludy Károly Általános Iskolában
Szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00029

Támogatás összege (Ft): 1.037.782.594,-
Összköltség (Ft): 1.098.673.855,-
Támogatási intenzitás: 100%

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.09.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2023.09.30.

A projekt célja az állami fenntartású intézmény valós, helyi igényekre alapozott infrastrukturális fejlesztése, valamint az érintett intézmény hatékony pedagógiai eszközrendszerét, módszertani megújulását támogató, a minőségi neveléshez-oktatáshoz és a mindennapos testnevelés infrastrukturális igényeihez illeszkedő feladatellátási helyek kialakítása. Az adott projekt a téti székhellyel működő Kisfaludy Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola köznevelési intézmény öt feladatellátási helyét érinti, így biztosítva a teljes területi lefedettséget a térségben.

Az infrastrukturális fejlesztés kiemelt célja, hogy a területi különbségeket kiegyenlítve, az egyenlő esélyeket megteremtve és a közel azonos színvonalú köznevelési feladatellátáshoz való hozzáférést biztosítva legyenek meg az intézményben a jelen kor elvárásainak megfelelő infrastrukturális feltételek. Különösen a megfelelő számú, korszerűen felszerelt tantermek, szaktantermek, taneszközök. Az érintett feladatellátási helyek között utaztatásról a körzetes tanulók tekintetében a fenntartónak kell gondoskodnia. Az iskolaidőhöz illeszkedő menetrend szerinti járatok hiányában ez jelenleg szerződéses buszok bevonásával biztosított. A projektben tervezett 2 db busz beszerzése azonban hosszú távon biztonságosan teszi kezelhetővé a tanulók utaztatását az egyes feladatellátási helyek.

A köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztésének meghatározó célja az intézmény által nyújtott szolgáltatások minőségének, ezáltal az oktatás színvonalának emelése, és az intézmény eredményességének növelése, egyúttal a lemorzsolódási mutatók csökkentése.

Az alábbi tevékenységek valósultak meg:

Bővítés és felújítás kivitelezése a Tét, Debrecen u. 3. szám alatti iskolaépületben 

Felújítás kivitelezése a Rábacsécsény, Petőfi Sándor u. 33. szám alatti iskolaépületben 

Felújítás kivitelezése a Mórichida, Béke u. 21. szám alatti iskolaépületben 

Felújítás kivitelezése a Győrszemere, Fő út 23. és 27. szám alatti iskolaépületekben 

Fő út 23. (alsós épület)

Fő út 27. (felsős épület)

Menü

Navigáció