EFOP-3.3.5-19-2020-00040

Publikálva: 2021. augusztus 11.

Iskolai közösségi programok a Hatvani Tankerület intézményeiben

Tájékoztató a csodaszarvas program megvalósításáról

 

 

A Hatvani Tankerületi Központ 54,3 millió forint támogatást nyert „Csodaszarvas iskolai közösségi programok megvalósítása a Hatvani Tankerületben” című pályázatával. A Széchenyi 2020 programban az Európai Szociális Alap támogatásával szerveztük meg az informális közösségi programokat a Hatvani Tankerület 14 intézményének bevonásával.

A pályázat megvalósításának időszaka: 2021. 05. 01. – 2021. 09. 30.

A pályázat fő célja, hogy a gyerekek alap- és kulcskompetenciái, problémamegoldásuk fejlődjön, és az egészségtudatos magatartásuk formálódjon. A cél eléréséhez a tanárok informális és nem formális módszertant dolgoztak ki, és tesztelték pilot rendszerben. A módszertan kidolgozásában a pedagógusok az Oktatási Hivatallal szoros együttműködésben dolgoztak. A tematikus tanulási alkalmakat 2021 júniusának harmadik és negyedik hetében szerveztük meg, napközis és bentlakásos formában, 1164 tanuló részvételével. A szakmai tapasztalatok beépülnek majd az intézmények pedagógiai programjába is, ilyen módon hosszú távú eredménye is lesz a projektnek. A megvalósuló képzések hozzájárulnak a pedagógusok módszertani kultúrájának folyamatos fejlesztéséhez, a pedagógiai kreativitás előtérbe helyezéséhez. Emellett a programok támogatják az integrált oktatást, és a korszerű pedagógiai módszertanok szélesebb körű elterjedését.

A napközis és bentlakásos programok tartalmas időtöltést biztosítottak a diákok számára. Mindegyik más tematikával, de remek érzékkel szólította el az általános iskolásokat a tévé és az okoseszközök villódzó képernyői elől. A projektben részt vevő gyerekek olyan élményeket szereztek, amelyek segítik személyiségük fejlődését, képességeik kibontakozását és különféle kompetenciáik erősödését.


Ebben a két hétben diákjaink érdeklődésükhöz közel álló témákkal foglalkozhattak, élményszerű közösségi alkalmakon érdekes-értékes ismeretekkel bővült tudásuk.

Menü

Navigáció