EFOP-3.3.5-17-2017-00014 azonosítószámú Iskolai közösségi programok megvalósítása című projekt

Publikálva: 2020. május 20.

EFOP-3.3.5-17-2017-00014 azonosítószámú Iskolai közösségi programok megvalósítása című projekt támogatási összege 149 980 000.-Ft, megvalósítás időszaka 2018.04.13.- 2019.10.12.

Iskolai közösségi programok megvalósítása”

 

Projekt azonosító: EFOP-3.3.5-17-2017-00014

Támogatási összege: 149 980 000,-Ft

Támogatási összeg mértéke: 100%

 

A projekt indokoltsága: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és az annak megfelelően kiadott új tartalmi szabályozók (Nemzeti alaptanterv (Nat) és a kerettantervek) új irányokat és új feladatokat szabnak a pedagógiai gyakorlat és a köznevelési intézmények számára, különösen a non-formális és informális szolgáltatások területén. Az oktatás mellett hangsúlyos szerepet kap a nevelés területe, és előtérbe kerül a kulcskompetenciák fejlesztésének egyensúlyba hozása a műveltségterületi tartalmakkal.

Az új tartalmi szabályozók középpontba helyezik a tanulók személyiségének és tudásának komplex fejlesztését. Ennek legeredményesebb eszközét az olyan nevelési-oktatási programok jelentik, amelyek az iskolai életet egészében kezelik; a nevelés-oktatás részének tekintik a tanórán kívül az iskolában eltöltött időt is, tehát nem kizárólag a tanórákra koncentrálnak.

Mindezek érdekében pályázott a Székesfehérvári Tankerületi Központ 3 konzorciumi partnerével – Dunaújvárosi Tankerületi Központ, Lovasberényi Református Egyházközség, Tabajdi Református Egyházközség - kísérleti bentlakásos és napközis programsorozatok megvalósítására.

A projekt 2018.04.13-án kezdődött el. A projekt megvalósításában 15 általános iskola vesz részt, 1212 tanuló bevonására kerül sor. Együttműködési megállapodást kötöttünk az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 kedvezményezettjével, az Oktatási Hivatallal. 59 fő pedagógus és 3 fő animátor vett részt felkészítő képzésen. A pedagógusok tervező munkáját mentor segítette. A tanulók jelentkezése önkéntes alapon történt. A szülőktől minden esetben Hozzájárulási nyilatkozatot kértek az iskolák, a programban való részvételre és a fényképeken, videofelvételeken való megjelenésre vonatkozóan.

Az intézmények maguk választották ki a témamodult. Így került sor 7 különböző témamodul maghatározására, a témák kidolgozására. 2018.június 3. és 4. hetében 40 kísérleti napközis program (833 tanulóval, 80 pedagógussal) és 9 kísérleti bentlakásos program (132 tanulóval, 16 pedagógussal) megvalósítására került sor.

A programok megvalósításáról programnaplók készültek. A program megvalósítása önkéntesek, közösségi szolgálatot ellátó középiskolások bevonásával valósult meg.

A napközis programokhoz étkeztetést biztosítottunk, az egy napos kitelepülés buszos utaztatással került megszervezésre.  A bentlakásos programhoz biztosítottuk a szállást, étkezést, valamint a szállás helyszínére való utaztatást. A projekthez szükséges eszközök, anyagok és tanulói egységcsomagok beszerzésére is sor került.

A tevékenységek, programok kialakításánál kiemelkedően fontos szempont volt esélytudatosságot, az esélyegyenlőség. A programok tervezésénél, megvalósításakor arra törekszünk, hogy az integráltan nevelt-oktatott SNI-s, a hátrányos helyzetű tanulók is vegyenek részt. A programok mindegyike szegregációmentes. Kiemelten figyelünk környezetünk megóvására, ennek érdekében csökkentettük a papíralapú dokumentációt, a programok esetében kiemelt témakörként foglalkoztunk a környezetvédelemmel. A kötelező nyilvánosság biztosítására a tájékoztató táblák beszerzése lezajlott.

Projekt időtartam: 2018. április 13 – 2019. október 12.

Menü

Navigáció