EFOP-3.2.5-17-2017-00033   

Publikálva: 2020. február 18.

Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében


                                                    

EFOP-3.2.5-17-2017-00033
Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében

 

 

Kedvezményezett neve:                       Kecskeméti Tankerületi Központ


Projekt azonosító száma:                    EFOP-3.2.5-17-2017-00033


Projekt címe:                                         "Egy cél, több út! " Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében


Projekt tartalmának bemutatása: 

   A pályázatban vállalt programunkkal célunk a pályaorientáció megerősítése az

iskolákban, a pályaválasztásban résztvevő pedagógusok, szakszolgálati

munkatársak és szakmai partnerek bevonásával. Részcélunk a matematikai,

természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának

népszerűbbé tétele, együttműködve az iskolai pályaorientációs tevékenységet

folytató pedagógusokkal, a szakképzési centrumok és felsőoktatási intézmények

oktatási, képzési referenseivel. További célunk a hátrányos helyzetű tanulók

lemorzsolódásának csökkentése, tanulói fórumok és szülői klubok keretében

végzett rendszeres felvilágosító, támogató tevékenység végzésével. Fontos

célkitűzésünk a mindenki számára elérhető tájékoztató anyagok (kiadvány, film)

webes, illetve papíralapú megjelenítése, fókuszálva a matematikai,

természettudományos, műszaki és informatikai tartalmakra.

Programunk további célja, hogy a tanulókat felkészítsetovábbtanulásra, hosszú

távon a munkaerőpiaci elvárásoknak való megfelelésre. Ezen felül célja még, az

egész életen át tartó tanulás, a tanulók pályatervezési és életvezetési

kompetenciáinak megalapozása, kiemelten a matematika, informatika, műszaki-

és természettudományok területén. Programunk megvalósítása során előtérbe

helyezzük a kooperatív tanulás, a projektszemléletű nevelés-oktatás

módszereinek, tanulásszervezési eljárásainak alkalmazását, az egyéni

szükségletek és haladási ütem figyelembe vételével. A fiatalok életpályájának

sikeressége azon alapszik, hogy mennyire képesek az iskolában olyan tudással

és kompetenciákat elsajátítani, amelyek révén sikeressé válnak a munka

világában. Ennek érdekében programunk megvalósítása során előtérbe

helyezzük a kooperatív tanulás, a projektszemléletű nevelés-oktatás

módszereinek, tanulásszervezési eljárásainak alkalmazását, az egyéni

szükségletek és haladási ütem figyelembe vételével.     

          

Megvalósító Intézmények:


-Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

-Kerekegyházi Móra Ferenc Általános Iskola és AMI

-Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola

-Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola

-Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat


A szerződött támogatás összege:                189.997.857 Forint


A szerződött támogatás mértéke (%):          100%


A projekt tényleges befejezési dátuma:       2019. szeptember 30.


 

Menü

Navigáció