EFOP-3.2.3-17-2017-00045 SZÁMÚ „DIGITÁLIS KÖRNYEZET FEJLESZTÉSE A SZOLNOKI TANKERÜLETI KÖZPONT INTÉZMÉNYEIBEN” CÍMŰ PÁLYÁZAT

Publikálva: 2020. szeptember 1.

Projektmegvalósítási időszak: 2018.01.01 – 2022.03.31.
Elnyert támogatás összege: 110.000.000 FT
Támogatási intenzitás: 100%
A projekt célkitűzései: A tanulást-tanítást támogató digitális kompetenciák fejlesztését támogató eszközöknek és módszereknek széles körben történő megismertetése és alkalmazása.

A PROJEKTBEN RÉSZTVEVŐ ISKOLÁK:

Szandaszőlősi általános iskola és alapfokú művészeti iskola

Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Szolnoki Széchenyi István Gimnázium

Tiszaföldvári Kossuth Lajos Általános Iskola

 

A projekt hozzájárul

      az iskolai lemorzsolódás és az iskolaelhagyók számának csökkentéséhez, valamint az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozásához;

      a minőségi oktatáshoz való hozzáférés elősegítéséhez;

      a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődéséhez;

      új szakmai tartalmak, módszertanok kidolgozásához és fejlesztéséhez;

      az élményalapú tanulási módszerek szélesebb körű alkalmazásához;

      a tanulást-tanítást támogató digitális kompetenciák fejlesztéséhez;

      a tanulói kompetenciák, elsősorban a problémamegoldó gondolkodás, a természettudományos megismerés és a kreatív készségek fejlesztéséhez;

      az iskolai közösség fejlesztéséhez, a tanulók közötti együttműködések kialakításához.

A projekt célja, hogy Szolnok és térsége négy iskolája olyan módszertani és eszközfejlesztéseket hajtson végre, amely hozzájárul a digitális környezet fejlesztéséhez és a digitális tanulási lehetőségek kiszélesítéséhez, és ezeket hozzáférhetővé tegye a többi intézmény részére (intézményi honlapok, illetve NKP felülete, nyílt bemutatók).

A PROJEKT FŐBB TEVÉKENYSÉGEI:

1.     Pedagógiai-módszertani elemek:

a)     Digitális kompetenciák fejlesztése

b)    A támogatott intézmények bevont pedagógusainak akkreditált pedagógus továbbképzésen történő részvétele, digitális kompetenciáinak fejlesztése

c)     A digitális pedagógiai- módszertani fejlesztéshez választott csomag(ok) használatára való felkészülés és tanórákon történő alkalmazás kipróbálása

d)    A digitális pedagógiai-módszertani fejlesztéshez összeállított vagy választott csomag(ok) használatára való felkészülés és tanórákon történő alkalmazás kipróbálása

2.     Az alkalmazandó digitális pedagógiai módszertani csomag megvalósítását támogató intézményi digitális környezet feltételeinek megteremtése

3.     Támogató szolgáltatások biztosítása

4.     Kötelező nyilvánosság biztosítása

5.     A horizontális szempontok érvényesítése: esélyegyenlőségi terv és esélyegyenlőségi felelős.

6.     A fejlesztés eredményeinek a pedagógiai programokba való átültetése.

A PROJEKT BESZERZÉSEI

·         Eszközök és szoftver 44 000 000 Ft értékben a négy iskolában.

·         Pedagógusok akkreditált továbbképzése.

·         A szakmai munkát támogató műhelyek, lektorálás és minőségbiztosítás a fejlesztők és a kipróbálók számára.

·         Utazások a tapasztalatszerzések támogatására.

Reprezentáció és étkezési költségek a bemutatók, műhelyek és képzések, valamint a tapasztalatszerző utazások alkalmával.

 

 

További információk a http://digitaliskornyezet.szolnokiszechenyi.hu/ weboldalon találhatók.

 

 

Menü

Navigáció