EFOP-3.2.3-17-2017-00039

Publikálva: 2019. május 20.

"Digitális környezet fejlesztése a Szombathelyi Tankerületi Központ intézményeiben"

 

Projekt azonosítószáma:

EFOP-3.2.3-17-2017-00039

Projekt címe:

"Digitális környezet fejlesztése a Szombathelyi Tankerületi Központ intézményeiben"

Pályázó neve:

Szombathelyi Tankerületi Központ

Támogatás összege:

109 946 274 Ft

A projekt megvalósításának kezdete:

2018.01.01

A projekt fizikai befejezésének határideje:

2020.12.31

Projektben résztvevő intézmények:

Szombathelyi Oladi Általános Iskola

Szombathelyi Neumann János Általános Iskola

Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium

Rumi Rajki István Általános Iskola

 Projekt célja a pedagógusok digitális kulcskompetenciáinak, IKT tudásának, módszertani kultúrájának hatékonyabb fejlesztése, a mindennapi pedagógiai munka során az IKT használat és annak motivációjának erősítése, a IKT-eszközök használatának beépülése a tanítás-tanulás és az értékelés folyamatába.

A pályázat keretében megvalósuló szakmai tevékenységek:

A támogatott intézmények bevont pedagógusainak akkreditált pedagógus továbbképzésen történő részvétele 30 órás képzésen, amelynek maximum 50%-a lehet kontaktóra. Képzés célja a pedagógusok digitális kompetenciáinak fejlesztése összhangban a kiválasztott digitális pedagógiai módszertani csomaggal.

A digitális oktatáshoz szükséges univerzális, digitális oktatást támogató keretrendszer biztosítása. A keretrendszer használatához kapcsolódóan felkészítés a részt vevő intézmények részére.

Az intézmények által választott módszertani csomagokhoz kapcsolódóan intézményenként 1-1 digitális segédanyagcsomagok (digitális óravázlatokat, tanítást-tanulást támogató tartalmakat, digitális projektleírásokat fog tartalmazni – grafikák, animációk és videók, szöveges anyagok, tesztek) kidolgozása. A digitális pedagógiai módszertani fejlesztéshez összeállított csomag(ok) használatára való felkészülés. A tartalom megosztása a Nemzeti Köznevelési Portál felületén.

Implementációt támogató workshopok 8 alkalommal: a fejlesztések implementációját támogató szakmai workshopok szervezése a programba bevont intézmények közötti tapasztalatcsere (az alkalmazott tananyagok, módszertanok, eszközök, programok vonatkozásában) megvalósítása.

Internetbiztonsági és fogyasztóvédelmi programok 8 alkalommal: fél napos program, kb. 60 fő részvételével, szakértő/előadó közreműködésével, gyermekeknek szóló interaktív foglalkozásokkal.

Szemléletformáló kampányok szervezése: digitális nyílt nap szervezése: 100 gyermek, valamint szülők részére interaktív, élményközpontú programok szervezése és előadók biztosítása. Legalább 5 alkalommal szülői tájékoztató anyagok elkészítése és annak disszeminációja: digitális formátumú, legalább 4 oldalas tájékoztató szakmai anyag elkészítése, mely a projektben alkalmazott módszertanokat, oktatási formákat közérthető módon mutatja be a szülők számára. Legalább 5 alkalommal hírlevelek készítése.

Digitális pedagógiai gyakorlat pedagógiai folyamatokba történő beépülésének vizsgálata, az alkalmazott digitális pedagógiai módszertani csomagok intézményi bevezetésének előrehaladását nyomon követő önértékelés.

IKT eszközök, berendezések, valamint digitális eszközök, taneszközök beszerzése bruttó 31,6 millió Ft értékben.

Menü

Navigáció