EFOP-3.2.3-17-2017-00028

Publikálva: 2020. július 28.

Digitális környezet kialakítása a köznevelésben

Pályázó neve:                                                Nyíregyházi Tankerületi Központ

Projekt címe:                                                 Digitális környezet kialakítása a köznevelésben

Szerződés száma:                                         EFOP-3.2.3-17-2017-00028

Támogatás összege (Ft):                                94 463 377

Támogatási intenzitás:                                    100%

A projekt megvalósításának kezdete:              2018. 01. 01.

A projekt fizikai befejezésének határideje         2021.12.31.

 

Az EFOP-3.2.3-17 projekt keretében a Nyíregyházi Tankerületi Központ 3 intézményének összesen 6 feladatellátási helye vállalta, hogy fejlesztési szükségleteiket megfogalmazva olyan pedagógiai célokat jelölnek ki, mely a digitális pedagógia területén a digitális pedagógiai módszere alkalmazásával a pedagógusok módszertani kultúraváltását segítik elő. A módszerek hatékony alkalmazásának következtében fejlődnek a tanulást tanító digitális kompetenciák. Adaptálásra kerül több olyan módszer, amely fejleszti a pályázatban előírt kompetencia területeket. A módszereket alkalmazva lehetőséget biztosítunk az egyéni ütemű tanulásra, a tehetséggondozásra, megalapozzuk az önműveléshez szükséges attitűdöket, képességeket, tanulási technikákat. A pályázatba bevont köznevelési intézmények:

 

 

A bevont intézmények a fejlesztendő kompetenciaterületek közül a matematika, a szövegértés, a problémamegoldó gondolkodás, kreativitás fejlesztése tekintetében szeretnék a tanulást- tanítást támogató digitális kompetenciák fejlesztését támogató eszközöknek és módszereknek széles körben történő megismertetését és alkalmazását megvalósítani. Ehhez szükséges a választott területet támogató digitális pedagógiai eszköz/ módszer adaptálása, implementálása és tanítási- tanulási gyakorlatba történő beépítésének megvalósítása.

 

Menü

Navigáció