EFOP-3.2.3-17-2017-00019

Publikálva: 2018. március 1.

Digitális környezet fejlesztése a Balatonfüredi Tankerületi Központ intézményeiben

EFOP-3.2.3-17-2017-00019

Digitális környezet fejlesztése a Balatonfüredi Tankerületi Központ intézményeiben

Projekt címe:                           Digitális környezet fejlesztése a Balatonfüredi Tankerületi Központ intézményeiben

Projekt azonosítószáma:         EFOP-3.2.3-17-2017-00019

Elnyert támogatás:                 72.954.673 Ft

Támogatás mértéke:               100 %

Megvalósítási időszak:            2018. március 1. - 2021. február 28.

 

A projekt célja a pedagógusok információs és kommunikációs technológiai (IKT) tudásának fejlesztése, a tanítási folyamatba való beépülése és a digitális környezeti fejlesztések hozzáférhetővé, akadálymentessé tétele.

A pilot programban a Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola, a Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola és a Balatonfüredi Fekete István Speciális Általános Iskola vesz részt.

A Tankocka digitális pedagógiai-módszertani csomaggal és a digitális eszközökkel a tanulók

·        matematikai kompetenciája (elsődleges célcsoportok - alsó tagozaton: 3. és 4. évfolyam tanulói és felső tagozaton: 5. és 6. évfolyam tanulói) és

·        természettudományos megismerése (elsődleges célcsoportok - 5., 6. évfolyam tanulói) kerül fejlesztésre.

A módszertani kultúra IKT eszközökkel való támogatása során a pedagógusok és a tanulók esetében is fejlődik a digitális írástudás, kompetencia. A matematikai kompetencia fejlesztés célja egy konstruktív tanulási koncepció, amely szerint a hatékony matematika tanulás önszabályozó, szituációs és együttműködő. A természettudományos tantárgyba történő IKT beépülése a tantárgyközi kapcsolatok fejlesztését is biztosítja.

A Tankocka bevezetése pedagógus képzésekkel, mentorral, implementációt segítő eseményekkel és szemléletformáló kampányokkal kerül támogatásra, illetve beválása rendszeresen felülvizsgálatra kerül.

A 15 szakmai megvalósító pedagógus Tankocka képzéseken, további 13 pedagógus Fejlesztő értékelés a gyakorlatban című képzésen és 14 pedagógus Az infokommunikációs technológia alkalmazása a mindennapi pedagógiai gyakorlatban című képzésen vesz részt.

A projekt keretében IKT eszközökkel 5 tanterem kerül felszerelésre.

 

Menü

Navigáció