EFOP-3.11.1-17-2017-00029

Publikálva: 2019. augusztus 1.

Szülő Suli- a tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai lemorzsolódás visszaszorítása a Nyíregyházi Tankerületi Központ 4 feladatellátási helyének intézményeiben.

A Nyíregyházi Tankerületi Központ (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B), mint támogatást igénylő 2017.08.14. napon támogatási kérelmet nyújtott be az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (1054 Budapest, Akadémia u. 3.), mint Támogató által 2017.03.30-án meghirdetett EFOP-3.11.1-17 „Szülő- Suli” – tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai lemorzsolódás visszaszorítása az iskola-család együttműködésére alapozott egyéni fejlesztésen keresztül című felhívásra, melyet a Támogató, elbírálást követően támogatásra alkalmasnak minősített, így számunkra 2017. december 7-ei hatályba lépéssel Támogató Okirat került kiküldésre.

A Nyíregyházi Tankerületi Központ a támogató döntése alapján 76 077 650 Ft, azaz hetvenhatmillió- hetvenhétezer- hatszázötven forint összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatási intenzitás: 100%.

A Támogató Okiratban foglaltak értelmében az Irányító Hatóság a kérelmünket egyenletes színvonalúnak találta, melynek céljai megfelelnek a Felhívásban előírt céloknak, valamint a projekt céljai is illeszkednek a szakmapolitikai környezethez. Az elbírálás alapján a megvalósítani kívánt fejlesztések, tevékenységek koherensek a projektcélokkal. Az indikátorok és műszaki mutatók összhangban állnak és reálisak. A költségvetési tervben szereplő költségek részletesen bemutatásra kerültek, azok szakmailag alátámasztottak. A Cselekvési terv megfelelő. A célcsoport felmérése, bevonásának módszertana meggyőző. A projekt közép és hosszú távú hasznosulása bemutatásra került és alátámasztott.

A pályázat benyújtásával a Tankerületi Központ célja egy olyan, az iskola-család együttműködésen alapuló programsorozat megvalósítása, amely élményszerű programokba, fejlődési lehetőségeket kínáló tevékenységekbe ágyazva segíti elő az egész életen át tartó tanulás eszmerendszerének elsajátítását, hozzájárulva a tanulók jobb iskolai előmeneteléhez és a tehetségfejlesztést támogató családi környezet kialakításához.

A projekt tervezett kezdési dátuma: 2018.június 1.

A projekt tervezett befejező dátuma: 2020. november 30.

Megvalósítási helyszínek:

Kállay Miklós Általános Iskola   4324 Kállósemjén, Kölcsey utca 2.

Szabolcsvezér Általános Iskola   4466 Timár, Szabadság út 57.

Tiszadadai Holló László Általános Iskola 4455 Tiszadada, Kossuth tér 3.

Tiszaeszlári Általános Iskola  4464 Tiszaeszlár, Arany János u. 32/A

Menü

Navigáció