EFOP-3.1.8-17-2017-00198 SZÁMÚ "Együtt Testvérként-iskolai szemléletformáló program" CÍMŰ PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA

Publikálva: 2020. szeptember 2.

Kedvezményezett neve: Szolnoki Tankerületi Központ
Projekt azonosító száma: EFOP-3.1.8-17-2017-00198
Projekt címe:Testvériskolai kapcsolatok kialakítása a Cibakházi Damjanich János Általános Iskola vezetésével
A szerződött támogatás mértéke (%): 100%
A szerződött támogatás összege (Ft): 13 038 380,- Ft
A projekt megkezdésének dátuma 2018.01.01
A projekt befejezési dátuma: 2019.12.31

“Együtt testvérként”

EFOP -3.1.8-17-2017-00198

A Szolnoki Tankerületi Központ támogatási kérelmet nyújtott be az “Együtt testvérként-iskolai szemléletformáló program” című EFOP-3.1.8-17 számú pályázati felhívásra, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásra érdemesnek talált.

A projektben résztvevő intézmény: Cibakházi Damjanich János Általános Iskola

Együttműködő partner iskola: Császártöltési Bánáti Miklós Német Nemzetiségi Általános Iskola

Kedvezményezett: Szolnoki Tankerületi Központ

A projekt címe: Testvériskolai kapcsolatok kialakítása a Cibakházi Damjanich János Általános Iskola vezetésével

A projekt azonosító száma: EFOP-3.1.8-17-2017-00198

A támogatás összege: 13. 038. 380 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt megvalósításának ideje: 2018.01.01- 2019.12.31.

 

A projekt célja:

A program célja, hogy testvériskolai kapcsolatok kialakításával, közös tanórán kívüli programok megvalósításával sikeresebb legyen a tanulók kompetenciáinak fejlesztése, ismeretanyaguk bővítése. A megvalósítandó programelemek elősegítik a szabadidő hasznosabb, aktív eltöltését, a tanulók tantárgyi illetve nyelvi kommunikációs készségeinek fejlődését.

Hogyan valósulhat meg mindez?

A pályázatot 50 tanuló bevonásával bonyolítjuk le. Az 5. és 6. osztályosok korosztályi sajátosságainak megfelelően terveztük a programokat. Heti rendszerességgel vesznek részt a tanulók

nyelvi kompetenciafejlesztő foglalkozásokon,

tantárgyi kompetenciafejlesztésen,

és a választott témák feldolgozását végző délutáni, szakköri foglalkozásokon.

Ezek a témák: a testvériskolák bemutatkozása és egymás megismerése,

egészséges életmód fontossága,

biztonságos internethasználat,

Ezen kívül a program keretein belül minden hónapban megvalósul 1 tanórán kívüli szabadidős, kulturális esemény a császártöltési gyerekekkel közös nyári táborozás 6 alkalommal személyes találkozón vesznek részt a tanulók, amikor meglátogatjuk egymás települését, iskoláját.

 

További információ: http://cibakhaziiskola.sulinet.hu/

Menü

Navigáció