EFOP-3.1.8-17-2017-00195 SZÁMÚ „Közös úton, közös célért kreatívan" CÍMŰ PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA

Publikálva: 2020. szeptember 2.

Kedvezményezett neve: Szolnoki Tankerületi Központ
Projekt azonosító száma: EFOP-3.1.8-17-2017-00195
Projekt címe:Közös úton, közös célért kreatívan
A szerződött támogatás mértéke (%): 100%
A szerződött támogatás összege (Ft): 14 996 242,- Ft
A projekt megkezdésének dátuma 2017.11.01
A projekt befejezési dátuma: 2019.10.31

A Szolnoki Tankerületi Központ „Közös úton, közös célért kreatívan” címmel támogatási kérelmet nyújtott be a Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola mint megvalósító intézmény vonatkozásában a következő paraméterekkel:

Felhívás címe: Együtt, testvérként – iskolaközi szemléletformáló program

Kedvezményezett neve: Szolnoki Tankerületi Központ

Projekt címe: Közös úton, közös célért kreatívan!

Szerződött támogatás összege: 14.996.242

A támogatás mértéke: 100 %

Projekt dátuma: 2017.11.01. – 2019.10.31. (24 hónap)

Projekt azonosító száma: EFOP-3.1.8-17-2017-00195

A támogatási kérelem helyzetelemzés keretében világít rá a tankerület helyi sajátosságaira, ezen belül az igényfelmérés keretében felszínre kerülő fejlesztendő területekre.

A Központ általános célja – a Felhívásban megfogalmazott célokkal és a helyzetelemzés keretében feltárt helyi sajátosságokkal összhangban –, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóit, kompetenciáik fejlesztését ismeret és tudásgyarapítás által, valamint hogy a tervezett tevékenységek által csökkentse a szociokulturális hátrányokból eredő területi esélyegyenlőtlenségek hatásait. Az átfogó projektcélokat a következő részcélok egészítik ki:

• A nevelési-oktatási intézmények közötti partnerség megerősítése, kialakítása, átgondolása, új kapcsolódási formák létrehozása a nevelési-oktatási intézmények igényeinek figyelembevételével.

• A köznevelésben résztvevő tanulók tudásának és készségeinek, idegen nyelvi ismereteinek fejlesztése.

• A gyermekvédelmi kedvezménybe részesülő tanulók esélyegyenlőségének kiemelt segítése.

• A szülők aktívabb szerepvállalásának erősítése

• A tanulók motiváltságának erősítése, lemorzsolódásuk csökkentése.

 

A projekttevékenységek keretében az intézmény az „A” programtervet valósítja meg, a következő, legfontosabb tevékenységekkel:

·         A kötelező óraszámon felüli nyelvi órák szervezése és megtartása

·         A tanulók és a pedagógusok által az alábbi listából kiválasztott együttműködési területhez kapcsolódó, közösen felépített programtevékenységek kidolgozása

·         Tantárgyi fejlesztés támogatása a választott tématerületekhez kapcsolódóan

·         Tanórán kívüli vagy egész napos iskolán kívüli tanulmányi, kulturális és szabadidős programok szervezése, kulturális rendezvényeken való részvétel biztosítása

·         Partnerségépítés: belföldi tanulmányút szervezése

·         Aktív és folyamatos intézményközi kapcsolat kialakítása és megerősítése a választott együttműködési területen

·         A választott tématerületekhez kapcsolódóan nyári bentlakásos program megszervezése és lebonyolítása

·         A projektben résztvevő intézmények: Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint testvériskolaként a Tömörkény István Általános Iskola (Szerbia, Tornyos).

·         A projekt nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a tanulókat iskolán belül is közelebb kerüljenek egymáshoz, megismerhessék egymás életmódját, ezáltal növelve az empatikus készséget, a segítőkészséget. Feladata a projektnek, hogy a tanulókkal felismertesse, mindenkiben van érték, ez nem függhet a származásától vagy anyagi helyzetétől, valamint annak megláttatása, mennyire más kiindulópontokból és más támogatással kell és lehet a gyerekeknek célt találni és azt elérni, milyen különbségekkel indulnak, és megmutatni a lehetséges utakat.

 

További információ: http://ksztmaltisk.sulinet.hu/e-f-o-p-3-1-8-palyazat/

Menü

Navigáció