EFOP-3.1.6-16-2017-00030

Publikálva: 2021. február 12.

A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a Miskolci Tankerületi Központnál.

A Miskolci Tankerületi Központ 500 millió forint támogatást kapott a sajátos nevelési igényű gyerekek 
ellátásának korszerűsítésére. A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a Miskolci Tankerületi 
Központnál című projekt három kiemelt köznevelési területet érint: a súlyosan és halmozottan fogyatékos 
gyermekek iskolai nevelését, a pedagógiai szakszolgálatok fejlesztő és diagnosztikai tevékenységét, 
valamint az utazó gyógypedagógusi szolgálat tanulást, iskolai integrációt támogató szolgáltatását.   

A komplex program a Széchenyi 2020 programban, 40 hónapon át tart, 20 helyszínt érint.   

A pedagógusok változatos szakmai programokon vesznek részt, közel 250 szakmai eseményt szervezünk. 
Több társszervezettel együttműködésében szakmai műhelyeket, tanulmányutakat, előadásokat, 
konferenciákat szervezünk. Kiemelten fontos a szülők, gyerekek számára szervezett segítő, lelki támaszt, 
élményeket adó események, a feltöltődést segítő szülőklubok, foglalkozások. A nyári táborok alkalmával a 
súlyosan fogyatékos gyerekek számára élményforrást és elfogadásukat támogató programokat is 
szervezünk.   

Az európai uniós támogatás segítségével 125 millió forint értékben bővítjük két intézményben   

a Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és EGYMI-ben, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  Pedagógiai Szakszolgálatban – a különleges gondozást igénylő gyerekek ellátását segítő speciális és 
fejlesztő eszközöket, illetve a szakértői bizottságok vizsgálati eszközeit. Ezenkívül szoftvereket, adatbázis-
kezelő programokat, infokommunikációs eszközöket szerzünk be, amelyek az intézmények 

szolgáltatásainak korszerűsítését szolgálják.   

 Mindezeken túl 13 szakmai-módszertani, illetve tájékoztató kiadvány is készül: filmek, multimédiás anyagok,  szakmai segédletek, amelyek a szakemberek és a szülők számára is segítségül szolgálnak speciális feladataik  ellátásához. Az elkészült dokumentumok széles körben hozzáférhetők lesznek. További információ kérhető: 

Dr. Tózsa-Rigóné Dr. Nagy Judit szakmai igazgatóhelyettestől a SCudCFWLNzF4ggYTanVkaXQubmFneUBray5nb3YuaHU= e-mail címen. 

 

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 500.000.000 FT 

MEGVALÓSÍTÁS IDŐSZAKA: 2018.01.01-2021.12.20. 

PROJEKTAZONOSÍTÓ: EFOP-3.1.6-2017-00030 

TÁMOGATÁS INTENZITÁSA: 100% 


Menü

Navigáció