EFOP-1.3.9-17-2017-00069

Publikálva: 2018. július 24.

"Balatonkeresztúrért" közösségi programok

EFOP-1.3.9-17-2017-00069

"Balatonkeresztúrért" közösségi programok

 

 

Kedvezményezett:                           Siófoki Tankerületi Központ

Projekt címe:                                    "Balatonkeresztúrért" közösségi                                                                     programok

Projekt azonosító száma:                 EFOP-1.3.9-17-2017-00069

A támogatás összege:                      70 518 413 Ft

Támogatás intenzitása:                     100 %

Projekt megvalósítás ideje:              2018.02.01.-2020.01.31.

 

 

Megvalósítási helyszínek, bevont intézmények

 

Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskola (8648 Balatonkeresztúr, Ady Endre u. 1.)

 

 

Projekt célja

 

A projekt célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel: az ifjúság hasznos társadalmi szereplővé váljon, az iskolai hasznos szabadidő-eltöltésében rejlő lehetőségek kiaknázásával, továbbá a családok, az egyházi-, ifjúsági szervezetek és közösségek, illetve a gazdasági szereplők együttműködése és az iskolai közösségi térre történő „felhordása” által folyamatos jelenlétet biztosító helyi együttműködések révén. A felhívás célja továbbá az iskolák komplex funkciórendszerének fejlesztése.

A projekt hozzájárul a települések, különösen:

- a vidéki kis- és középtelepülések;

- a kis- és mikrotérségek, aprófalvas térségek;

- a vidékies (rurális) térségek;

köznevelési intézményeiben a formális oktatás, in- és nem formális eszközökkel történő gazdagításához, a települések közösségesedéséhez (a meglévő közösségek fejlesztése, hálózatos működésük elősegítése), az ifjúsági szereplők társadalom és egymás felé való nyitásának serkentéséhez, illetve a gazdasági szervezetek bevonásával– elősegítve a települések megtartó erejének növelését.

A projekt figyelmet fordít a családok tevékeny bevonására, és arra, hogy a köznevelési továbbá civil és gazdasági, szereplők mellett az egyházi közösségek és az értékalapon működő csoportok is megjelenjenek a tevékenységek megvalósítói, illetve a konstrukció fejlesztendő célcsoportja között.

Kiemelt cél, hogy a tevékenységek legfőbb színtere, az iskola legyen – ahol a fiatalság idejének nagy részét tölti, továbbá ahol a felhívásban célzott, kis- és középtelepüléseken rendelkezésre áll a fiatalok, tovább családjaik humán fejlesztéséhez szükséges humán erőforrás és megfelelő infrastruktúra. Ehhez, a köznevelési intézményeknek a helyben elérhető ifjúsággal foglalkozó szervezetekkel, közösségekkel való közös tevékenységeken keresztül képessé kell válniuk arra, hogy a tanulók mellett a település egész közösségének támogatást nyújtsanak az egész életen át tartó tanulásban való részvételhez, hogy az informális és nem formális tanulási alkalmakon keresztül hozzá tudjanak járulni a tanulói sikeresség, továbbá a munkaerő-piaci kompetenciák megszerzéséhez, elmélyítéséhez.

A projekt el kívánja érni, hogy az iskola valódi közösségi tér legyen, a szereplőkkel való együttműködéséből fakadóan hatékonyabban járuljon hozzá a fiatalok munkaerő-piaci kompetenciáinak fejlődéséhez, valamint a kooperációkból születő tevékenységek által erősítse a település és a térség megtartó erejét.

Jelen projekt részcéljai - a fenti stratégiai célkitűzések elérése érdekében:

1. Javuljon az iskolák, az ifjúsági civil szervezetek, és a helyben életképes gazdasági szereplők együttműködése és a társadalom felé történő nyitási képességük.

2. Növekedjen a településeken elérhető, az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó informális és nem formális tanulási lehetőségek, továbbá közösségi programok száma és választéka.

3. Erősödjön a településen élők - különösen a fiatalok és a fiatal felnőttek - társadalmi aktivitása.

4. Növekedjen az önkéntes tevékenységet végzők száma.

5. A létrejövő ifjúsági tevékenységek által erősödjön a vidék helyben megtartó ereje, a tartós elvándorlással szembeni védekezőképessége.

 

 

Projekt részletes szakmai tartalma

 

A program keretében vetítéssel, hozzá kapcsolódó előadással, beszélgetéssel, vetélkedővel ill. qvíz feladatok megoldásával szeretnénk a résztvevőkkel megismertetni egyrészt a reformációt (főleg Luther Márton életének bemutatásával http://www.ref500.hu/luther-film ), mint történelmi eseményt, utóhatásaival együtt, másrészt a Katolikus Egyház olyan kiemelkedő személyeinek (szentek) életét és művét.

Iskolánkban évtizedes múltra tekint vissza a labdarúgás, szervesen kapcsolódva a település sportjához. Tervünk, hogy a pályázat keretében folytatva a hagyományokat a gyerekek részére labdarúgó foglalkozást és hozzá tornát és versenyt szervezzünk minél szélesebb körben.

Iskolánk leány tanulói előszeretettel játszanak kézilabda játékot. Az ő részükre szeretnénk kézilabda foglalkozásokat és versenyzési lehetőséget biztosítani.

Már több mint 10 éve szervezünk rendszeresen kerékpár táborokat a gyerekek részére. Az érdeklődésre tekintettel szeretnénk a pályázat keretében további kerékpározási lehetőséget biztosítani számukra.

A gyerekek körében kedvenc szabadidő eltöltési lehetőség a ping-pongozás. Szeretnénk megismertetni a tanulóinkat a játék alapjaival és szabályaival.

A családokkal közösen egy aktív napot szeretnénk eltölteni különböző sportágakban összemérve tudásukat

Régi hagyomány településünkön, hogy az adventi időszakban a falu apraja és nagyja összejön egy kis ünneplésre. Különböző zenés előadókkal, gyerekek részére játszóházzal, kézműves foglakozásokkal, étellel-itallal és kézműves vásárral tesszük vonzóvá az együtt ünneplést

Keresztúr nevű települések nemzetközi találkozója ebben a projektben a keresztúr nevű települések művészeti csoportjai lépnek fel tánc, néptánc, ének, népdal, hangszeres kategóriában. Iskolánk tanulói is szerepelnek, néptánc és moderntánc szinten.

Évtizedes múltra tekint vissza iskolánkban a farsangolás. Ilyenkor a szülőkkel karöltve készülnek diákjaink a vidám eseményre. A jelmezes felvonulást követően zenés mulatság kezdődik különböző programokkal fűszerezve.

Bárdos Lajos Női Kar lép fel, gyerekek 1-1 verssel kötik át a dalokat, utána állófogadás a Bél Mátyás Látogató Központban

Betlehemezés az iskola tanulóival a lakosságnak

Bőrből készíthető díszek, ékszerek, eszközök gyártása. Kézügyesség fejlesztése mellett hasznos időtöltés és egyben ajándékozási lehetőség is.

Helyi népi iparművész vezetésével készíthetnek az adventi időszakban mézeskalácsot. Elsajátíthatják tanítványaink a sütés és díszítés titkait.

A Regens Wagner alapítvány segítségével jutnak hozzá diákjaink a kézi szőnyegkészítés technikájához, amit emlékként meg is őrizhetnek, illetve a jól felszerelt kerámia műhelyében tanítványaink megismerkedhetnek ezen művészeti ág fortélyaival és megvalósíthatják a saját elképzeléseiket.

Nagy érdeklődést tanúsított településünkön rendezett kiállítás a balatonendrédi csipkeverők munkáiból. Ezen foglalkozás keretében betekintést nyerhetnek a gyerekek a csipkeverés rejtelmeibe. A templomi búcsú előkészítéseként, a templom feldíszítésére

Kirándulás a környező hegyekben, gyalogtúra horgásztóra, buszos kirándulás a hegytetőre, buszos kirándulás az arborétumba, buszos kirándulás az arborétumba, madárgyűrűzés a természetvédelmi területen, bemutató, buszos kirándulás, látogatóközpont, Taplocai barlang, ásványmúzeum meglátogatása, mikroszkópikus vizsgálódás,  kirándulás csillagvizsgálóhoz.

Továbbá a természet- és környezetvédelem nevében a következő workshopok megtartását tűztük ki célul: egy látványos prezi.com diasorral megtámogatott olyan előadás, ahol interaktív táblára „optimlaizálva”, a hallgató közönség aktív bevonásával valósul meg. Mérőműszerekkel, egyszerű fogyasztókkal, akkumulátorokkal vizsgáljuk meg az áram tulajdonságait. Valamint a zaj- és fényszennyezés mikéntjét és hatásait. A víz körforgása a természetben, a csapvíz útja a háztartásokba, a víz szerepe az emberi szervezetben. eszköz: vízminőség vizsgáló készlet, TDS és PH  mérőműszer. A ház körüli teendők. A lámpa eszközök szerepe és haszna a kerti sütögetéseknél. A foglalkozás során a gyerekek kreatív világító növényjelölőket készíthetnek.

Előadás: konyha- és balkonkertek ökológiai szemléletű növényvédelme (pl. csalánlé készítés, színes-ragadós rovarcsapdák), természetes tápanyag utánpótlás (pl. komposztkészítés), mulcsozás, vetőmagfogás, tájjellegű fajták."

Mire vágysz az életben a legjobban, milyen álmokat dédelgetsz magadban? Vesd papírra vagy rajzold le! Ezeket a papírlapokat papírmasé- gombokká gyúrjuk!

A gyerekek bepillantást nyerhetnek az újrahasznosítás és ültetés fortélyaiba.

Előadás: tippek-trükkök, előnyök-érvek a minél inkább hulladékmentes élet kialakításához, a szelektív hulladékgyűjtés folyamatának és értelmének átbeszélése.

Számtalan kérdés merülhet fel az ültetéssel, a kerttervezéssel, a kerti feladatok időbeli ütemezésével kapcsolatban. A gyerekek mindezt könnyen megtehetik és szépen követhetik, tervezhetik a saját falikalendáriumuk segítségével.

Előadás: egészség=táplálkozás+tudatosság.


Menü

Navigáció