Tájékoztatás igazgatási szünetről

Publikálva: 2023. december 4.

A 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 407/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján a Dunakeszi Tankerületi Központ 2023. december 27. és 2024. január 1. között igazgatási szünetet tart.

Az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján az igazgatási szünet időtartama alatt a Tankerületi Központ feladatait nem látja el, az ügyfélfogadás szünetel, a Tankerületi Központ hivatali tárhelyére, valamint postacímére érkező küldemények nem kerülnek átvételre, beadványok személyesen nem nyújthatók be. 

Az igazgatási szünet időtartama a törvény 3. § (2) bekezdésének értelmében nem számít bele

  1. a Tankerületi Központ előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe, valamint az eljárások szünetelésének időtartamába,
  2. azon bírósági eljárások határidejébe, amelyekben a Tankerületi Központ vagy annak vezetője félként vagy a fél képviselőjeként vesz részt, ideértve azokat az eljárásokat is, amelyekben a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény vagy a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény soronkívüliséget ír elő,
  3. a közigazgatási per indítására szolgáló határidőbe,
  4. a Tankerületi Központ vagy vezetője által félként vagy a fél képviselőjeként megkötött szerződésben meghatározott kötelezettség szerződésszerű teljesítésének határidejébe,
  5. más szerv előtt folyó olyan eljárás ügyintézési határidejébe, amelyben a Tankerületi Központ ügyfélként vesz részt, illetve a Tankerületi Központtal szemben indult, vagy a Tankerületi Központ igazgatási szünet alatti megkeresésével jár, ideértve a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény által szabályozott határidőket is,
  6. a személyes átadással kézbesítendő könyvelt postai küldemény sikertelen kézbesítése esetén a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 42. § (1) bekezdése szerinti rendelkezésre tartási határidőbe, valamint a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló kormányrendeletben előírt rendelkezésre tartási határidőbe,
  7. a közérdekű adat megismerésére irányuló igények, továbbá a panaszok és közérdekű bejelentések, valamint az országgyűlési képviselők által benyújtott írásbeli kérdések, továbbá bármely más szerv, illetve személy részéről történő megkeresés, vizsgálat, illetve felhívás ügyintézésének határidejébe.

Menü

Navigáció