A Napkori Jósika Miklós Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében.

Publikálva: 2020. június 11.

EFOP-4.1.2-17-2017-00088

Az EFOP-4.1.2-17-2017-00088 azonosítóval rendelkező projekt keretében a Napkori Jósika Miklós Német Nemzetiségi Általános Iskolában egy olyan intézményi fejlesztés valósulhat meg, melynek köszönhetően az állami fenntartású köznevelési intézmények az esélyteremtés eszközeként biztosíthatják a hátránykompenzációt szolgáló pedagógiai infrastrukturális és eszköz-ellátottsági feltételek megteremtését.


Pályázó neve: Nyíregyházi Tankerületi Központ


Projekt címe: A Napkori Jósika Miklós Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében.

    

Szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00088

Támogatás összege:  1 052 143 315,- Ft

Támogatási intenzitás: 100%

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.12.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.10.28.


Az infrastrukturális fejlesztés kiemelt célja, hogy a területi különbségeket kiegyenlítve, az egyenlő esélyeket megteremtve és a közel azonos színvonalú köznevelési feladatellátáshoz való hozzáférést biztosítva legyenek meg az intézményben a jelen kor elvárásainak megfelelő infrastrukturális feltételek különösen a megfelelő számú, korszerűen felszerelt tantermek, szaktantermek, laborok, nyelvi képzési helyszínek, informatikai eszközök. Továbbá a közösségi terek, a sportolási lehetőségek, a mindennapos testnevelés infrastrukturális és eszköz feltételei, valamint az intézményben már meghonosított, vagy a helyi igény alapján ellátandó egyes művészeti ágak, tanszakok követelményei szerinti alapfokú művészetoktatás, a tehetséggondozás és a hátránykompenzáció biztosításához szükséges termek és speciális eszközök, továbbá a tanulók nevelését, oktatását, képzését, valamint a fejlesztését biztosító helyiségek, eszközök.

Menü

Navigáció