A Győri Tankerületi Központ közleménye a 2023. évi téli igazgatási szünetről, ügyintézési határidőről és a küldemények érkeztetéséről

Publikálva: 2023. december 12.

A Győri Tankerületi Központ tájékoztatja ügyfeleit, hogy a Kormány az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Törvény) 9. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évre – a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 407/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelettel – a Törvény 1. § (1) bekezdése szerint.

A Győri Tankerületi Központ közleménye a 2023. évi téli igazgatási szünetről, ügyintézési határidőről és a küldemények érkeztetéséről

 

A Győri Tankerületi Központ tájékoztatja ügyfeleit, hogy a Kormány az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Törvény) 9. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évre – a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 407/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelettel – a Törvény 1. § (1) bekezdése szerint

 

2023. december 27. napjától 2024. január 01. napjáig

 

téli igazgatási szünetet rendelt el.

Felhívom szíves figyelmét, hogy az igazgatási szünet időtartama nem számít bele az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3.  § (2) bekezdés 1.-14. pontjaiban meghatározott eljárásokba, így különösen az általános ügyintézési folyamatok továbbá a kormányzati igazgatási szervek előtt folyó hatósági és egyéb eljárások határidejébe, a közérdekű adat megismerésére irányuló igények, a panaszok és közérdekű bejelentések ügyintézésének határidejébe.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a Győri Tankerületi Központ székhelye (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.) zárva tart, a Tankerületi Központnál a személyes ügyfélfogadás és a telefonos ügyfélszolgálat szünetel.

A Tankerületi Központ hivatali tárhelyére, valamint postacímére érkező küldemények az igazgatási szünet időtartama alatt nem kerülnek átvételre, a beadványok személyesen nem nyújthatók be.

Levelét kollégáink legkorábban 2024. január 02. napján olvassák és kezdik meg annak feldolgozását. Megkeresését elektronikus úton a rgadIbFjDMo3DOYZ3lvckBray5nb3YuaHU= elérhetőségre tudja továbbítani.

A fentiekkel kapcsolatosan a Tankerületi Központ kéri az ügyfelek szíves megértését és együttműködését.

Menü

Navigáció