A Szolnoki Tankerületi Központ támogató programjának részletei:

A Támogató Programban való részvétel feltételei:

-  A Szolnoki Tankerületi Központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben iskolapszichológus munkakörben történő alkalmazás

-          Pszichológus

-          Pszichológus és óvodapedagógus vagy gyógypedagógus vagy tanító vagy tanár,

-          Pszichológus tanácsadás és iskolapszichológia szakirányon,

-          Pedagógiai szakpszichológus

-          Óvoda- és iskola-szakpszichológus

-          Óvoda- és iskolapszichológus tanácsadó szakpszichológus

 

A Támogató Program nyújtotta lehetőségek:

-          Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény, valamint a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény és a Pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók

-          A részmunkaidős foglalkoztatások összevonásával lehetőség van teljes munkaidejű foglalkoztatásra is

- Tanévenként 5 alkalommal részvételi lehetőség az Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis rendezvényein

-          Havi rendszerességgel szakmai konzultációs foglalkozások látogatása, melyet az iskolapszichológus koordinátor szervez

-          Részvétel a megyei iskolapszichológus munkaközösség szakmai programjain

-          Gyakornok esetében mentorálás

-          Kiscsoportos, pszichológusok részvételével zajló szupervízió, tanévenként 8 alkalommal

-          Tanulmányi szerződés keretében szakvizsgás képzés támogatása

-          Szabad férőhely esetén Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával Közszolgálati Szállón való elhelyezés lehetősége

 A Támogató Programmal kapcsolatban további információt nyújt:

dr. Takács Orsolya, Szolnoki Tankerületi Központ, pedagógiai szakszolgálati referens (DNLmGmHhrYvGbcLCf3DMTb3Jzb2x5YS50YWthY3NAa2suZ292Lmh1, 56/795-241) illetve a programban részt vevő intézmények vezetői

A Támogató Programba az alábbiak szerint lehet jelentkezni:

-          Benyújtandó dokumentumok: önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok (államvizsga előtt állóknak igazolás a tanulói jogviszonyról), alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi teljes körű erkölcsi bizonyítvány

-          Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 15.

-          A jelentkezés módja: elektronikus úton a fenti dokumentumok megküldésével. E-mail cím: vNUEwWqh8TYJOOFMkb3Jzb2x5YS50YWthY3NAa2suZ292Lmh1

-          A Programba történő felvételről és az alkalmazásról személyes meghallgatás után a programban részt vevő nevelési-oktatási intézmény vezetőjének javaslatára a Tankerületi Központ vezetője dönt