Dr. Pintér Sándor belügyminiszter az alábbi személyeket kérte fel a Soproni Tankerületi Központ Tankerületi Tanácsa állandó tagjainak.

A Tankerületi Tanács állandó tagjai:

 • Marek János, elnök, a Soproni Tankerületi Központ (továbbiakban: STK) képviseletében
 • Kőszegi-Németh József, tag, a Klebelsberg Központ képviseletében,
 • Németh Zoltán, tag, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége képviseletében,
 • Sipos Ferenc Tibor, tag, a Nemzeti Pedagógus Kar képviseletében,
 • Rokob Dávid, tag, a Diákönkormányzati Tanács képviseletében. 

A Tankerületi Tanács munkájában és ülésein tanácskozási joggal állandó és eseti meghívottak vehetnek részt.

A Tankerületi Tanács állandó meghívottjai:

 • a STK gazdasági vezetője,
 • a STK szakmai igazgatóhelyettese,
 • a STK feladatellátási területén lévő járási központi települések polgármesterei vagy az általuk írásban meghatalmazott települési képviselő,
 • a STK feladatellátási területén nemzetiségi oktatást folytató köznevelési intézményi székhellyel rendelkező településeken működő érintett nemzetiségi önkormányzatok elnökei vagy az általuk írásban meghatalmazott települési nemzetiségi képviselő,
 • a STK feladatellátási területén székhellyel rendelkező felsőoktatási intézmény kancellárja, vagy az általa írásban meghatalmazott személy,
 • a területileg illetékes kereskedelmi- és iparkamara által delegált személy,
 • a területileg illetékes személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális szolgáltatásokat végző intézmények vezetői.