A 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 2/C. § (2) bekezdése értelmében a Hatvani Tankerületi Központ az alábbi cikkben tájékoztatja az érdeklődőket Tankerületi Tanácsa elfogadott ügyrendjéről.

A Hatvani Tankerületi Központ Tankerületi Tanácsának ügyrendje