2021. június 9-én Pedagógusnap alkalmából díjátadóra került sor a Szolnoki Tankerületi Központban. A Szolnoki Tankerületi Központ 2018. évben első alkalommal, hagyományteremtő céllal rendezte meg önálló pedagógusnapi ünnepségét. Ezt a hagyományt folytatva tartottuk meg a rendezvényünket. A díjak egy része már komoly hagyományokkal rendelkezik megyénkben, illetve a tankerületben, de van olyan elismerés is, melyet a Szolnoki Tankerületi Központ 2018-ban illetve 2020-ban alapított.

A Pro Talento díjat minden évben Jász-Nagykun-Szolnok megye tehetséggondozásban kiemelkedő szakmai munkát végző pedagógusai és tanulmányi versenyeken sikereket elérő érettségiző diákjai részére hirdetjük meg. A díj gondozását a Szolnoki Tankerületi Központ a nagyhírű előd, az alapító Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai  Intézet, a Versenyképes Tudásért Alapítványától vette át, és a Jász-Nagykun-Szolnok Tehetségsegítő Tanáccsal karöltve viszi tovább, azonos célok mentén. Az elmúlt 22 év alatt összesen 102 pedagógus illetve diák kapta meg a kitüntetést.

A díjak átadásában közreműködött Dr. Kállai Mária a Jász-Nagykun-Szolnok Tehetségsegítő Tanács elnöke, országgyűlési képviselő asszony, a Parlament Kulturális bizottságának alelnöke, valamint Szutorisz-Szügyi Csongor a Szolnoki Tankerületi Központ tankerületi igazgatója.

 

Pro Talento Emlékérmet kapott Baráth Márta a Verseghy Ferenc Gimnázium magyar – történelem szakos tanára. A pedagógusszakma iránt mélyen elkötelezett pedagógus, aki tanítványait folyamatosan lelkesíti, önzetlenül foglalkozik velük, szabad idejét sem kímélve készíti fel őket a tanulmányi versenyekre. Lelkiismeretes munkája eredményeként a tanítványok magas szinten teljesítik a megállapított követelményeket. Mind ezek mellett rendkívül emberségesen, empatikusan viszonyul a diákokhoz, tipikusan az a tanár, aki mindig kíváncsi arra, hogy mit tud a diákja, mi az, ami értékelhető ebben. Ez az attitűd egész iskolai munkájára jellemző, mély nyomot hagyva tanítványaiban, akik évek múltán is szívesen visszajárnak hozzá. Szívügyének tekinti a tehetséggondozást, gondot fordít arra, hogy az iskolába érkező kilencedikes diákokkal megszerettesse a tantárgyait. Munkája jól megtervezett, így a 12. évfolyam végére a tehetséges tanulókat a csúcsra juttatja. Diákjai az Országos Középiskolai Tanulmányi versenyeken évente tekintélyt parancsoló helyezéseket érnek el. Az elmúlt években a teljesség igénye nélkül például magyar irodalom OKTV-n egy második és kettő negyedik helyezés, de volt 7., 11. helyezés, történelem OKTV-n második helyezés.

 

Pro Talento kitüntetést vehetett át Monokiné Andrási Edit tanító, angol nyelvszakos gimnáziumi tanár, 16 éve a Tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola pedagógusa, a tantestület, tapasztalt, meghatározó, módszertanilag kiteljesedett, elkötelezett tagja. Az angol nyelvet magas szinten igényesen tanítja, nagy figyelmet szentelve a tehetségesek fejlesztésére, de nem mond le arról sem, hogy a többi tanulóval is megszerettesse a szaktárgyát. Nagy szerepe volt az iskola nyelvvizsgahelyként való regisztrációjában, amellyel szintén a tehetséges tanulókat támogatta. Fejlett empatikus készségével, érzelmi intelligenciájával mindig a gyermekek érdekeit képviseli. Időt nem kímélve foglalkozik a tanulók tanulmányi versenyekre történő felkészítésével, így tanítványai eredményes résztvevői a városi, megyei, regionális, országos és nemzetközi versenyeknek.  Az elmúlt években többek között az EngRead, Nemzetközi Olvasóversenyen 5. helyezést, a London Bridge Országos Tanulmányi versenyen 2.,3.,5. és 6. helyezéseket, a Langwest Országos Tehetségkutató Tanulmányi versenyen 1. helyezést értek el tanulói. 

 

Pro Talento díjban részesült Rékási Tibor, a Szolnoki Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola történelem szakos tanára, pedagógia szakos nevelő, fejlesztőpedagógus, szakácsmester. Széleskörű jártassággal rendelkező, a pedagógia több ágában jól képzett pedagógus, a leghosszabb időt mégis a szakács tanulók oktatásával töltötte. Sok diákot készített fel helyi, megyei, országos és nemzetközi versenyre. Tanítványainak folyamatos, alapos és széleskörű képzésén kívül nagy hangsúlyt helyez saját ismereteinek bővítésére is. Ambiciózusságára jellemző, hogy több alkalommal nemzetközi versenyeken együtt szerepelt tanár és tanítványa. Elszánt abban a tekintetben, hogy a szakmáját szerető, a pályán maradó és folyamatosan fejlődni, azért tenni képes szakács váljon a tanítványokból. Szem előtt tartja, hogy a rá bízott tanítványok, mentoráltak érdeklődését felkeltse, megtanulják a szakmai alázatot, tapasztalják és példaként érzékeljék az állandó fejlődés és önfejlesztés igényét. Mivel a saját és kollégáinak korszerű ismeretekkel történő ellátására is kiemelt figyelmet fordít, ezzel az egész iskolát, minden szakmai oktatást végző pedagógust segít a szakmai fejlődésében, ez által a tehetséggondozásban is. Tanítványai előkelő helyezéseket érnek el országos gasztronómiai versenyeken, mint például a Farsang Kupa Országos Gasztronómiai Bajnokságon szakácstanulói az elmúlt években rendszeresen ezüst és bronz érmekkel tértek haza. 

 

Pro Talento díjat vehetett át Romhányi Anita ének-zenetanár, karvezető a Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa, akinek ez az első és egyetlen munkahelye 1998. óta. Munkáját felelősségteljesen végzi, gondot fordítva a tanítványokra és a kollégákra egyaránt. Szakszerűen vezeti a kórusokat, nagy figyelmet szentel a gyermekek személyiségformálására is. Tudatosan törekszik arra, hogy az énekkarban együtt töltött idő a szakmai fejlődés mellett a szociális képességek fejlesztését is szolgálja. Az éneklés mellett sokoldalú: zenét szerez, hangszerel, több hangszeren játszik, zongorán kíséri az iskola kórusait. Szívesen szervez zenei vetélkedőt, tanítványait felkészíti a versenyekre, felvételi vizsgákra. Kiváló szakember, művésztanár. Sokoldalúságával zeneszerető, művészeteket kedvelő gyermekeket nevel tanítványaiból, amelynek hatása a családokat is eléri. Diákjai az elmúlt években több országos versenyről is első helyet vagy arany minősítést szerezve térhettek haza, ilyen versenyek például az Éneklő Ifjúság Országos Minősítő Kórushangverseny, a „Tiszán innen, Dunán túl” Megyei Népdaléneklő verseny, a Kamaraéneklő verseny duett és énekegyüttes kategóriája.

Pro Talento Emlékérmet kapott Törőcsik Erzsébet a Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola német nyelv – történelem szakos tanára. Mintegy 30 éve kezdte pedagógusi pályáját az iskolában, azóta is ez az intézmény a munkahelye. Dolgozott szaktanárként, munkaközösség vezetőként, igazgatóhelyettesként, hat tanéven át pedig igazgatóként vezette az intézményt. Megalkotója és elkötelezett pedagógusa az iskolában 1985-ben bevezetett emelt szintű németnyelv-oktatásnak, az iskolának hírnevet és jelentős eredményeket hozó nyelvoktatási rendszer legfőbb kezdeményezője. A tehetséggondozás, a tehetséges tanulókkal való foglalkozás rendszerszerű végzése mindig jelentős szerepet töltött be életében, s így az iskola életében is. Az iskolában kialakította a német nyelvi tanulmányi verseny rendszerét, amelynek hosszú évek óta aktív szervezője. Mintegy húsz év óta szakmai vezetője az általános iskolai tanulók országos német nyelvi versenyének, ahol tanulói sokszor szerepeltek sikeresen, rendre dobogós helyezéseket elérve. Az iskolában öt éve bevezetett német-magyar két tanítási nyelvű program szakmai vezetője, kollégáival kidolgozta a program tantervét, megírták, összeállították tananyagát, tankönyveit. Jelenleg német nyelven tanítja a történelmet. Precízen kidolgozott szakmai munkáját az iskola hosszú távú fejlesztési terveinek rendeli alá.

A Pro Talento Emlékérmet ebben az évben három 12. évfolyamos tanuló kapta meg, akik majd az intézményük ünnepségén vehetik át a díjat.

FONYI MÁTÉ SÁNDOR a Verseghy Ferenc Gimnázium tanulója, aki országos matematika és fizika versenyeken több éven keresztül ért el dobogós helyezéseket, Európai Természettudományi Diákolimpián csapatával ezüstérmet.

BUDAI ISTVÁN BENDEGÚZ a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium diákja, földrajz tantárgyból megyei és országos versenyek eredményes résztvevője. A Földrajz OKTV döntőjébe jutott.

TALÁLT LILI ANNA a Szolnoki Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola tanulója, éveken át volt az iskola DÖK elnöke, a Városi Diáktanács Szociális és Egészségügyi Bizottságának elnöke. Kiemelkedő intézményi és városi szintű közösségi és szociális tevékenysége mellett osztályának legjobb tanulója is volt. Lili az ÁSZÉV országos postaforgalmi ismeretek versenyen 4., a „Cégre fel” online országos vállalkozó versenyen 1. helyezést ért el.

A „Szolnoki Tankerületi Központ Kiváló Szakembere” díjat a Szolnoki Tankerületi Központ alapította 2018-ban és azokat a köznevelési intézményeiben dolgozó pedagógusokat, dolgozókat, a tankerületi központban tevékenykedő kormánytisztviselőket kívánja díjazni, akik több éven, évtizeden keresztül kiemelkedő minőségben, példamutatóan végezték, végzik munkájukat, tevékenyen hozzájárulnak  intézményük illetve a tankerület fejlődéséhez, innovatív személyiségükkel, munkájukkal segítik a szakmai színvonal folyamatos emelését, megtartását.

A Szolnoki Tankerületi Központ Kiváló Szakembere díjat kapta  Szabó Anita Zsuzsanna a Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola iskolapszichológusa, és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál az óvoda- és iskolapszichológiai ellátás járási koordinátora.

A kiváló szakember díj a következő további három kategóriában került átadásra:

A Szolnoki Tankerületi Központ Kiváló Dolgozója

Szolnoki Tankerületi Központ Kiváló Fiatal Pedagógusa

A Szolnoki Tankerületi Központ Kiváló Pedagógusa

 

A Szolnoki Tankerületi Központ Kiváló Dolgozója díjat vehette át:

Acsainé Kummer Erzsébet  a Szolnok Városi Tehetséggondozó Szakkollégium kollégiumi titkára.

Mészáros Lászlóné, a Szandaszőlősi Általános Iskola takarítónője és portása

Nagy József, a Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola karbantartója

Tóbiás Márta a Szolnoki Széchenyi István Gimnázium dolgozója

Turoczi Béláné a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézményének szakszolgálati titkára

Szolnoki Tankerületi Központ Kiváló Fiatal Pedagógusa díjat vehette át:

Orosz Orsolya a Liget Úti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola gyógypedagógusa

Tasyné Molnár Ildikó a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézményének logopédusa

Weszely Imola Anna a Szolnoki Fiumei úti Általános Iskola gyógypedagógusa

A Szolnoki Tankerületi Központ Kiváló Pedagógusa díjat vehetett át:

Bogárné Simon Klára intézményvezető asszony, az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola vezetője

Cinka István a Zagyvarékasi Damjanich János Általános Iskola magyar-történelem szakos tanára

Csurgó Ilona a Martfűi József Attila Általános Iskola tanítója

Danciu Dániel az Öcsödi József Attila Általános Iskola testnevelő tanára 

Diós Lászlóné a Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és AMI tanítója

Dr Hoksáriné Papp Judit a Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanítója

Dr Kissné Nagy Éva magyar nyelv és irodalom és történelem szakos középiskolai tanár, a Varga Katalin Gimnázium nevelőtestületének tagja 

Forján Krisztina a Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola magyar-nyelv és irodalom és orosz szakos pedagógusa

Gazdag Helga  a Verseghy Ferenc Gimnázium német nyelv és irodalom és történelem szakos tanára

Majnárné Varga Tünde a Szolnoki Széchenyi István Gimnázium magyar-orosz-német szakos középiskolai tanára

Nánási Erzsébet Ildikó, a Szolnoki Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola zongoratanára

Remeczki Ferencné  a Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanítója

Turiné Bajzáth Erika a Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető-helyettese

A Szolnoki Tankerületi Központ Digitális Oktatásért különdíjában részesült ANTAL VILMA, BERTALAN ENIKŐ, BADÓ NORBERT, SZALKÁRI ZÉTÉNY ÉS VÉKONY ISTVÁN.

A Szolnoki Tankerületi Központ Elismerő Oklevelét kapta KOVÁCSNÉ KARDOS MAGDOLNA tanárnő és NAGYNÉ KÁVÁSI MÓNIKA tanárnő, a Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakgimnázium és Kollégium két kiváló pedagógusa.

Pedagógus nap alkalmából, az Emberi Erőforrások Minisztere által adományozható elismerésekről, díjakról is döntenek. A kitüntetéseket 2021. június 7-én Budapesten a Vigadóban vehették át a díjazottak Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úrtól.

Az Apáczai Csere János-díj a kiemelkedő hatású oktatási-nevelési, gyógypedagógiai, valamint idegen nyelvi oktatás területén nyújtott kiemelkedő munkáért adományozható. Az idei évben elnyerte ezt a díjat Szügyi Dezső, aki 1991-2018 között volt a Szolnoki Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nagy szakmai tapasztalatokkal rendelkező, kiválóan felkészült vezetője. Nyugdíjba vonulása óta sem hagyta cserben az oktatást többször óraadóként segítette a tankerület intézményeit.

Németh László-díj azoknak a köznevelés területén nevelő-oktató pedagógiai munkát végző pedagógusoknak adományozható, akik munkásságuk során, a gyermekek harmonikus személyiségformálásában, a különleges gondoskodást igénylő gyermekek, tanulók segítésében elkötelezetten, kiemelkedő eredményességgel odaadással hosszú időn át tevékenykednek. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy az idei évben a Szolnoki Tankerületi Központ két kimagasló szakmai munkát végző intézményvezetője is átvehette ezt az elismerést. Mindketten hosszú évek óta példamutató szakmaisággal és emberi hozzáállással vezetik intézményeiket és segítik a tankerület munkáját is. Ezen alkalomból köszöntöttük Brahmi Ilona és Deák László igazgatókat.

Pedagógus Nap alkalmából Miniszteri Elismerő Oklevelek átadására is sor kerül. Tankerületi Központunk intézményeiből 12 kiváló pedagógus részesül ebben az elismerésben. Az oklevelet a díjazottak, az elkövetkező napok Pedagógusnapi ünnepségein fogják majd átvenni, azonban egy igazgató asszonynak személyesen adtuk át a díjatVárnai Beáta intézményvezető asszonynak, aki több évtizede kiemelkedő szakmai munkát végző pedagógus, 2019 óta intézményvezetőként is segíti a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola munkáját. 

A Szolnoki Tankerületi Központ minden dolgozója nevében szeretettel gratulálunk minden díjazottnak!