TÁJÉKOZTATÁS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN BIZTOSÍTANDÓ GYERMEKFELÜGYELETRŐL

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 1102/2020. (III.14.) Korm. határozat 1.d) pontja értelmében a 2020. március 16. napjától a szülők igényei alapján, indokolt esetben a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó iskolák esetében a területileg illetékes tankerületi központ szervezi meg munkanapokon a gyermekek, tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét.


A gyermekfelügyelet iránti igényüket az intézményvezetőnél kell jelezniük.

dr. Pálos Annamária s.k.

tankerületi igazgató