Emberi Erőforrások Minisztere a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet.

A Siófoki Tankerületi Központ illetékességi területén 2021. február 16-án az alábbi pályázatok kerülnek kihirdetésre:

Aranypart Kollégium - Intézményvezető

Fodor András Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola - Intézményvezető

Kányai Általános Iskola - Intézményvezető

Látrányi Fekete István Általános Iskola - Intézményvezető

Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium - Intézményvezető

Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola - Intézményvezető

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola - Intézményvezető

Sávolyi Általános Iskola - Intézményvezető

Somogysámsoni Általános Iskola - Intézményvezető

A vezetői megbízások időtartama: A vezetői megbízások határozott időre, 2021.08.16 - 2026.08.15-ig szólnak. 

A beosztások betölthetőségének időpontja: A beosztások legkorábban 2021. augusztus 16. napjától tölthetők be.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. március 18.

A pályázati kiírásokkal kapcsolatosan további információt Bedi Andrea szakmai vezető nyújt, a 30/626-6297-es telefonszámon.

A pályázati anyagok a mellékletben letölthetők!