Beiratkozás a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ iskoláiba.

Tájékoztatás

 a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolák 2017/2018. tanév első évfolyamaira történő beiratkozásra vonatkozóan

 

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

 • 2017. április 20. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között;

 • 2017. április 21. (péntek) 8.00-18.00 óra között.

   

  A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

   

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító;

 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány;

 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet:

  - óvodai szakvélemény,
  - járási szakértői bizottság szakértői véleménye,
  - sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

 • nyilatkozat életvitelszerű lakcímről (2. sz. melléklet);

 • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
  (3. sz. melléklet)

  (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók.)

   

  Az etika/hit-és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beíratáskor meg kell tennie a szülőknek (6. sz. melléklet)!

   

  Az egyes iskolák további dokumentumok bemutatását is kérhetik a beiratkozáskor; erről, kérjük, az adott intézmény honlapján tájékozódjanak!

   

  A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

   

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai/szigetszentmiklosi-jarasi-hivatal/szigetszentmiklosi-jarasi-hivatal-hatosagi-osztaly

 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai/rackevei-jarasi-hivatal/rackevei-jarasi-hivatal-hatosagi-osztaly