Mély megrendüléssel tudatom, hogy Garai Zsuzsanna a Dunaújvárosi Arany János Általános Iskola intézményvezetője, rövid ideig tartó, súlyos betegség után 2022. szeptember 13-án elhunyt.

Távozásával egy felkészült pedagógust, határozott, elhivatott vezetőt veszítettünk el.

Pedagógusi pályája 1986-ban indult el, 2011-től vezette a Dunaújvárosi Arany János Általános Iskolát. Munkáját mindig céltudatosság, fegyelmezettség, pontosság jellemezte.

Idén immár harmadik alkalommal nyerte el az intézményvezetői megbízást, újabb 5 évre. Vezetői pályázatában kiemelte, hogy a pedagógus hivatás megtanította többek közt arra, hogy fontos hinni önmagunkban és kitartani a céljaink mellett. Karácsony Sándort idézte: "A pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant ember, mert a pedagógusnak egyetlen karizmája van a jövőbe vetett optimizmusa."

Hite és optimizmusa betegsége idején sem hagyta el, személyisége, elszántsága példaként áll előttünk.

Emlékét tisztelettel és szeretettel őrizzük.